Tiedote

Ruduksen Lauri Kivekkäälle työturvallisuuden 2013 Jorma Saari -palkinto

to lokak. 24 09:00:00 2013

Tiedote 24.10.2013
 
Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmä on myöntänyt Lauri Kivekkäälle, Rudus Oy ja Rakennusteollisuus RT ry, Jorma Saari -tunnustuspalkinnon hänen ansioistaan työturvallisuutta edistävässä toiminnassa.
 
Palkinnon perusteluina on, että Lauri Kivekäs on toiminut esimerkillisesti työturvallisuuden edistäjänä niin yritysjohtajana kuin koko edustamallaan toimialalla.
 
– Rudus Oy perusti hänen johdollaan Espooseen Euroopan ensimmäisen turvapuiston, jossa ovat nyt yhteistyökumppaneina kaikki alan merkittävimmät toimijat, valottaa valinnan taustoja kehittämispäällikkö Mika Liuhamo Työterveyslaitoksesta.
 
Turvapuistossa oppimisympäristö on siirretty luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle. Se toimii työturvallisuuden koulutusratana niin teollisuudelle kuin oppilaitoksillekin. Tällä hetkellä käynnissä on jo toisen turvapuiston rakentaminen, nyt Pohjois-Suomeen.
 

Asiat voi aina tehdä paremmin
Kivekäs toimii Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtajana keskeisessä roolissa rakennusalan Nolla tapaturmaa 2020 -toimintaohjelman vaikuttajana. Hän on esiintynyt laajasti julkisuudessa työturvallisuuden ja nolla tapaturmaa -ajattelun puolestapuhujana.
 
– Mottoni on, että toimintaa voi aina parantaa. Laakereillaan ei saa jäädä lepäämään eikä saavutetuissa hyvissä tuloksissa voi piehtaroida, Kivekäs kertoo.
 
Kivekästä kuvataan innostavaksi ja määrätietoiseksi henkilöksi, joka menee vaikka läpi
harmaan kiven, kun uskoo asiaansa. Hän järjestää riittävät resurssit turvallisuustyöhön, luottaa alaisiinsa ja toimii itse esimerkkinä muille.  -Tämä palkinto on tunnustus myös koko Ruduksen henkilöstölle aliurakoitsijoineen, jotka ovat periksi antamattomalla työllään saaneet aikaan valtavan parannuksen työturvallisuudessamme, Kivekäs jatkaa.
 
Kivekäs on työskennellyt Rudus Oy:ssä (entinen Lohja Oy Ab, Lohja Rudus Oy) vuodesta 1985 lähtien ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän on toiminut myös Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.
 
Tietoa Jorma Saari -tunnustuspalkinnosta
Järjestyksessään kolmas Jorma Saari -tunnustuspalkinto julkistetaan ja luovutetaan Lauri Kivekkäälle Nolla tapaturmaa -foorumin kymmenvuotisjuhlaseminaarissa Työterveyspäivillä 22.10.2013.
 
Jorma Saari -tunnustuspalkinto on perustettu vuonna 2008. Palkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmä myöntää palkinnon joko vapaamuotoisen hakemuksen tai johtoryhmän oman aloitteen perustella. Saaja voi olla organisaatio, yksittäinen työpaikka tai yksityishenkilö. Palkinnon myöntämistä ei ole sidottu kalenterivuoteen, vaan johtoryhmä voi antaa palkinnon milloin tahansa myöntämisehtojen täyttyessä.
 
Nolla tapaturmaa -foorumi on toiminut aktiivisesti vuodesta 2003. Foorumissa on tällä hetkellä yli 300 jäsentyöpaikkaa, jotka työllistävät yli 335 000 henkilöä. Tämä vastaa noin 14 % suomalaisesta työvoimasta. Käytäntö on osoittanut, että suomalaiset työpaikat tarvitsevat tämäntyyppisen yhteistyöverkoston, jonka puitteissa he voivat jakaa samat turvallisuusarvot ja oppia toisiltaan hyviä käytäntöjä tapaturmien torjunnassa. Foorumin toimintaa koordinoi ja kehittää Työterveyslaitos.
 
Kuva: Työterveyslaitos
 
Lisätietoja
kehittämispäällikkö Mika Liuhamo, Työterveyslaitos, puh.  040 503 9159, mika.liuhamo@ttl.fi
asiantuntija Maija-Leena Merivirta, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3394, maija-leena.merivirta@ttl.fi
toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, Rudus Oy puh. 020 447 711, lauri.kivekas@rudus.fi
 
Turvapuisto
Nolla tapaturmaa -foorumi
Työtapaturmat nollaan vuoteen 2020 mennessä
www.rudus.fi
 

Tiedotus: mirja.forsman@rudus.fi