Tiedote

Ruduksen LUMO-ohjelma suunnannäyttäjänä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisessa liiketoiminnassa

to maalisk. 20 15:36:00 2014

Rudus on edelläkävijäyrityksenä ottanut luonnon monimuotoisuuden huomioimisen osaksi yhtiön toimintatapaa. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian toteuttamiseksi vuosina 2012-2020. ”Me teemme sitä omalta osaltamme ja tekemisemme perustuu vapaaehtoisuuteen”, kertoo  Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Ruduksen LUMO-ohjelman julkistusseminaarissa.

Ruduksen LUMO-ohjelma on monipuolinen toimintatapa, jonka taustalla on laaja asiantuntijaverkosto ja jonka toteuttajina on koko Ruduksen henkilökunta. LUMO-ohjelma käynnistettiin vuonna 2012. Tuotanto- ja tehdasalueiden luonnon nykytilaa ja mahdollisuuksia on kartoitettu yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa 75 eri toimipisteessä. Työ on jatkuvaa, kiviainestuotantoalueista on kartoitettu noin puolet ja tehdasalueiden kartoittaminen on käynnistetty.  Myös henkilökuntaa on koulutettu ja kannustettu toimimaan luonnon monimuotoisuutta huomioivalla tavalla. Toiminnan tueksi on koottu kirjallisia ja kuvallisia ohjeita. 

Asetetut tavoitteet

Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteita ovat tehokas maankäyttö, arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen ja korvaavien elinympäristöjen luominen, uhanalaisten lajien suojelu sekä luonnolliset tehdasalueet. Virkistysalueet, kuten luontopolut tai urheilupaikat pyritään toteuttamaan paikallisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  ”Olemme tunnetusti edelläkävijä ja johtava osaaja toimialallamme luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävässä maankäytössä, maisemoinnissa ja maiden käytössä maisemointiin”, kertoo Kivekäs.

Rudus on asettanut myös tavoitteekseen, että yhtiön toimipisteissä luonto on monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Luonnon monimuotoisuuden suojelussa korostuvat yhdyskuntarakentamisen ja suojelun yhteensovittamisen tarpeet. Ne voidaan toteuttaa hyvällä ja ennakoivalla suunnittelulla ja yhteistyöllä. ”Meillä on olemassa kaikki mahdollisuudet sekä tahtotila luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen”, toteaa Kivekäs.

Konkreettiset toimenpiteet

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on mukana kaikessa Ruduksen toiminnassa suunnitteluvaiheesta alueiden jälkihoitoon ja maisemointiin. Yhdessä asiantuntijaverkostonsa kanssa yhtiö on kehittänyt muun muassa uusia maisemointitapoja, joiden tavoitteena on tavallisten mäntyistutusten lisäksi tai sijaan antaa tilaa myös avomaan- ja paahdealueiden lajistolle. Myös kosteikoilla, kivikasoilla ja lahopuulla voidaan lisätä alueiden lajirikkautta. Pilottikohteista Oulun törmäpääskyille rakennettu rinne on jo todistettu toimivaksi ja Porvoossa toivotaan viitasammakoiden löytävän ensi kaudella niille rakennetut uudet kirkasvetiset lammet.

Edellä mainituista esimerkeistä ja muista pilottikohteista saatuja oppeja hyödynnetään nyt jo Ruduksen toiminnassa. LUMO-ohjelmasta on tullut olennainen osa Ruduksen ympäristövastuullista toimintatapaa. ”Innostus, jolla meidät on otettu vastaan luontoasiantuntijoiden joukossa, viranomaistahoilla ja järjestöissä, on ollut positiivinen yllätys”, kertoo Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.

Ruduksen LUMO-seminaari järjestettiin Suomen kansallismuseon auditoriossa torstaina 20.3.2014. Tilaisuuteen osallistui noin sata henkilöä. Seminaariin lähettämässään tervehdyksessä presidentti Tarja Halonen toteaa: ”Teollisuuden, työllisyyden ja luonnon monimuotoisuuden ei todellakaan tarvitse olla vastakkaisia arvoja. Päinvastoin kestävässä kehityksessäkin toivomme työpaikkoja lisäävän ja ympäristöä kunnioittavan kansantalouden kasvua.”

Lisätietoja

Rudus Oy, toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, puh. 0400 456 747, lauri.kivekas@rudus.fi

Rudus Oy Kiviaines Etelä-Suomi, aluejohtaja Ville Routama, puh. 050 401 5459, ville.routama@rudus.fi