Tiedote

Rudus edistää luonnon monimuotoisuutta Oulussa

ti heinäk. 08 10:07:00 2014

Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Yksi tapa tehdä se, on luoda parempia elinolosuhteita eläimille ja kasveille. Näin on toimittu Ruduksen Oulun kiviainesyksikössä, jossa motivoitunut henkilökunta on innokkaasti edistänyt luonnon monimuotoisuutta kiviainestoimipisteessä ja vanhalla soranottoalueella.

 Uhanalaisille törmäpääskyille rakennettiin pesimisrinne

Törmäpääskyjen pesintään sopiva rinne rakennettiin vuonna 2013 Oulun Korvenkylän tuotantoalueelle, kun törmäpääskyt pesivät myyntiin tarkoitettuihin kasoihin ja estivät kiviaineksen myynnin. Tuotepäällikkö Martti Mikkosen keksintö rakentaa törmäpääskyille uusi parempi pesimispaikka vesialtaan vierelle on esimerkki, kuinka saadaan aikaan käytännön hyötyä samalla kun turvataan luonnon monimuotoisuus. Törmäpääskyt löysivät tänäkin vuonna tiensä niille muotoiltuun rinteeseen vesialtaan reunalle. Uuden pesimisrinteen myötä uhanalaisten törmäpääskyjen määrä on moninkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna, mutta myyntiin tarkoitetut tuotekasat on jätetty rauhaan. 

 Perhoset viihtyvät Joutteen vanhalla soranottoalueella  

Ruduksen vanha soranottoalue Oulun Joutteen niitty kuuluu alueisiin, joihin Ruduksella on jälkihoitovelvoite. Viime kesäisen kartoituksen myötä selvisi, että alueelle on sattumalta syntynyt keto, jossa perhoset viihtyvät. Perhoslajilöydösten myötä keto säilytetään luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, vaikka tyypillisesti jälkihoitoalueille on istutettu mäntyä.

Alueelle on tänä kesänä palkattu kokeilumielessä vuokratyövoimaa Pudasjärven lammastilalta. Uudet työntekijät, viisi lammasta, pitävät nyt huolen niitystä, jottei se kasvaisi umpeen. Niityn ympärille rakennutettiin aita ja lampaille katos, jonne lampaat pääsevät sateelta suojaan. Lampaita hoidetaan päivittäin Kiimingin 4H-yhdistyksen toimesta. 4H-yhdistys on ollut erittäin innostunut hankkeesta ja samoin nuoret, jotka ovat päässeet tämän projektin myötä hoitamaan lampaita.

Lisätietoja:

Rudus Oy Kiviaines Pohjois-Suomi, aluejohtaja Jarkko Peräaho, p. 044 364 1654, jarkko.peraaho@rudus.fi

www.rudus.fi/lumo