Tiedote

Ryttylän soranottoaluetta jälkihoidetaan paikallisten asukkaiden virkistysalueeksi

to tammik. 08 10:44:00 2015

Rudus jälkihoitaa Ryttylän soranottoalueen yhteistyössä paikallisen urheiluseuran, Ryttylän Kirin kanssa. Tavoitteena on tehdä alueesta monipuolinen virkistysalue paikallisten asukkaiden käyttöön samalla edistäen luonnon monimuotoisuutta. Virkistyskäyttö pitää alueen avoimena ja edesauttaa siten harjukasvillisuuden ja eläimistön monimuotoisuutta. Lisäksi roskaaminen ja muu haitallinen toiminta vähenee sosiaalisen kontrollin lisääntyessä.

Yhteistyö alueen kunnostamiseksi käynnistyi vuonna 2013, jolloin urheiluseura Ryttylän Kiriin kuuluvilta paikallisilta asukkailta kysyttiin toiveita alueesta ja pyydettiin kommentoimaan Ruduksen maisema-arkkitehti Vilma Pylkön tekemää jälkihoitosuunnitelmaa. Tilaisuuteen osallistui myös kunnan kaavoitusviranomainen sekä ympäristösihteeri. Yhteistyön tuloksena sovittiin, että virkistysalueelle tulee mm. hiihtolatu ja pulkkamäki. Alueella olevaa frisbeegolfrataa jatketaan 18-maaliseksi nykyisen ollessa 9-maalinen. Lisäksi aluetta voidaan käyttää erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Jälkihoitosuunnitelmaan merkittyjä toimenpiteitä alettiin toteuttamaan vuonna 2014.

Toimenpiteet

Tähän mennessä alueelta on poistettu haitallisia lupiinikasvustoja juurineen ja siemenineen 30 cm:n syvyydestä. Poistetuista vieraslajeista syntynyt kasa peitettiin kahdella metrillä maa-ainesta, josta muotoiltiin pulkkamäeksi ja paahderinteeksi sopiva kumpu. Eroosio-ojia on täytetty karkealla kiviaineksilla rinteissä, joka edesauttaa kasvillisuuden vesitasapainon säilymistä ja on merkityksellistä veden puhdistumisen kannalta. Eroosio-ojien täytön avulla alueesta saatiin myös turvallisempi. Lisäksi alueelle luotiin uusi pysäköintitasanne. Alueen lajistoa mm. niitty- sekä paahdekasveja seurataan ja valokuvataan eri vuodenaikoina. Ensi kevään ja kesän suunnitelmissa on vieraslajien eli lupiinien poisto sekä portaiden rakentaminen alueelle. Osa toimenpiteistä pyritään tekemään yhdessä urheiluseura Ryttylän Kirin kanssa.

Virkistysalue valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä, jonka jälkeen tavoitteena on siirtää alue Rudukselta Hausjärven kunnan hallintaan ja vastuulle.  

 

Lisätietoja

Rudus Oy, maisema-arkkitehti Vilma Pylkkö, p. 050 370 3959

Rudus Oy Kiviaines Etelä-Suomi, tuotantopäällikkö Per-Anders Lindert, p. 0400 422 324