Tiedote

Rudukselle energianhallintajärjestelmästä ISO 50001 -sertifikaatti

ti helmik. 10 11:41:00 2015

Ruduksen valmisbetoni-, kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnoille myönnettiin energianhallintajärjestelmästä ISO 50001 -sertifikaatti tammikuussa 2015. Sertifikaatti täyttää uuden 1.1.2015 voimaan astuneen energiatehokkuuslain vaatimukset. Laki edellyttää yrityksiltä toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, ja suuryrityksiltä vaaditaan siihen todennettu järjestelmä. Sertifikaatin myönsi Inspecta Sertifiointi Oy. Betonituoteliiketoiminta hakee energianhallintajärjestelmälleen ISO 50001 –sertifikaattia vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Energiansäästötoimenpiteitä on toteutettu Ruduksessa jo vuosia, ja niitä toteutetaan jatkossakin järjestelmällisesti. Energiankulutusta on seurattu valmisbetonitehtailla useampia vuosia, ja poikkeaviin kulutuksiin on puututtu.  Murskaus- ja kiviainestoimialoilla parannuksia on tehty vähentämällä merkittävästi turhaa tyhjäkäyntiä ja korvaamalla polttoöljykäyttöisiä generaattoreita verkkosähköllä. Betonituotetehtailla käynnistyi tammikuussa 2015 energiatehokkuuskoulutus valituille henkilöille.  Koulutuksen avulla pyritään löytämään omasta työympäristöstä energiansäästökohteita, joista parhaat käytännöt otetaan käyttöön kaikilla betonituotetehtailla.

Lisätietoja

Rudus Oy, resurssijohtaja Kimmo Puolakka, p. 0400 627 017

Ruduksen voimassa olevat sertifikaatit >>

www.rudus.fi