Tiedote

Rudus mukana rakentamassa kutualueita Kymijokeen

ke toukok. 20 09:00:00 2015

Kymijoessa parannetaan vaelluskalojen mahdollisuuksia lisääntyä rakentamalla kutualueita. Projekti on saanut nimekseen Ilmasilta, koska soraistukseen käytetään osin helikopteria. Kymijoessa on paljon koski- ja virta-alueita, joille soran kuljettaminen olisi muuten vaikeaa tai mahdotonta.

– Kymijoessa on heikosti kutupaikkoja esimerkiksi lohelle ja taimenelle. Kun saadaan oikeanlaista soraa, kalatkin löytävät sinne, sanoo Kari Taimisto hankkeen toteuttamisesta vastaavasta Cursor Oy:stä. Ilmasilta-projektissa käytetään Ruduksen joenkunnostukseen tarkoitettuja tuotteita, joita ovat muun muassa sorasta välpätty oikeankokoinen lohen kutuun sopiva kutusora. Kari Taimiston mukaan kiviainekselle on tarkat vaatimukset.

– Vain luonnonsoraa voidaan käyttää, sillä kalliomurskeen terävät reunat voivat vahingoittaa kalan pyrstöä ja haitata kutemista. Soran joukossa ei saa olla hienoa hiekkaa, vaan veden on päästävä liikkumaan soran sisässä, jotta mäti saa happea. Kymijoen projektiin kutusoraa menee noin 2 500 tonnia eli noin 60 kasettiautollista. Sillä määrällä voidaan toteuttaa 5 000–6 000 neliötä uutta kutualuetta.

Ihmisen jälkiä korjaamassa

Kymijoesta saadaan vuosittain paljon arvokalaa ja nahkiaisia. Vaelluskalat ovat kuitenkin vielä suurelta osin istutusten varassa, joten tarvitaan myös huomattavaa luontaista lisääntymistä.

Ihmisen toimet ovat heikentäneet Kymijoen poikastuotannon alueita. Joella tehdyt perkaukset ovat tehneet useista koskista rännimäisiä, joten sopivat huonosti poikastuotantoon.

Perkausten myötä kutusoraikot ovat hävinneet koskien niskoilta. Kalat ovat joutuneet kutemaan paikkoihin, jossa mädin kehittymiselle ei ole edellytyksiä. Nyt kutualueita luodaan Kymijoen alimpien pintojen yläpuolisille koskialueille. Tämä parantaa myös Korkeakoskelle rakennettavasta kalaportaasta saatavaa hyötyä.

Helikopterin käyttö sopii erinomaisesti leveän, syvän ja voimakasvirtaisen uoman soraistuksiin. Verrattuna kaivinkoneen käyttöön helikopterin etuina ovat soraistuksen onnistuminen virtaamasta riippumatta, työturvallisuus sekä maastolle ja kasveille aiheutuvat vähäiset vahingot.

Ruduksen joenkunnostustuotteiden toimitukset Kymijoelle alkoivat toukokuun puolivälissä. Aikaisemmin Rudus on toimittanut kutusoraa projekteihin Fiskarsissa, Hollolassa ja Haminassa.

Kymijoen Ilmasilta-hanke valmistuu syyskuun lopussa.

Lisätietoja:

Cursor Oy, Kari Taimisto, 040 190 2548, kari.taimisto@cursor.fi

Rudus Oy Kiviaines Itä-Suomi, Annamaria Ruuskanen, p. 050 592 9593, annamaria.ruuskanen@rudus.fi

www.rudus.fi

www.ruduspro.fi