Tiedote

Uudenlainen luonnonsuojelu tuottaa tulosta Porvoon Kråkössä

to kesäk. 04 09:00:00 2015

Uusien elinympäristöjen rakentaminen tuottaa tulosta Ruduksen vanhalla soranottoalueella Porvoon Kråkössä. Helsingin yliopiston tutkija Jarmo Saarikivi havaitsi Kråkön soranottoalueelle rakennetuista lammista viime keväänä ensimmäiset viitasammakoiden kudut. Ihmisen tekemät sammakkolammet kelpaavat aikaa myöten siis myös vaateliaille lajeille.

Kråkön alueelle rakennettiin marraskuussa 2013 kaksi uutta lampea, joiden koko ja muoto vastasivat alueella jo olevaa lampea. Eläimille tehtiin elämiseen ja  lisääntymiseen suotuisa ympäristö, johon ne voivat vapaaehtoisesti siirtyä. Myös niiden nykyinen kotilampi säilytetään omalla paikallaan. Keväällä 2014 aloitetuilla tutkimuksilla on seurattu viitasammakoiden siirtymistä uusiin lammikoihin ja lammikoiden vaikutusta alueella olevan populaation kokoon.

Vuonna 2014 havaittiin uusissa lammikoissa ainoastaan tavallisia sammakoita. Keväällä 2015 havaittiin viitasammakon kutua ilmestyneen toiseen uusista lammista. Saadut tulokset ovat lupaavia. Ne osoittavat, että uusia elinympäristöjä voidaan luoda ja eläimet siirtyvät uusille alueille vähitellen.

– Aktiivisia paikallisia suojelutoimia voitaisiin tehdä rakennusalalla enemmänkin. Näin saataisiin esimerkiksi tilaa uusille rakennushankkeille ja  monimuotoinen luonto leviäisi laajemmille alueille - jopa alueille, joita on pidetty täysin arvottomina luonnon kannalta, sanoo ympäristöpäällikkö Hanna Luukkonen Rudukselta.

Kråkö LUMO:n pilotti

Porvoon Kråkö on vanha soranottoalue ja yksi Ruduksen vuonna 2012 käynnistyneen LUMO-ohjelman pilottikohteista. Kråkö valikoitui ohjelmaan sen luontoarvojen vuoksi. Soranoton uudelleen käynnistämiseen liittyen alueella tehtiin luontoselvityksiä. Alueella oleva noin kymmenen aarin kokoinen lammikko oli viitasammakoille suotuisa lisääntymispaikka, mutta se oli kasvamassa umpeen. Näin myös viitasammakoiden lisääntymispaikka katoaisi ja laji poistuisi luontaisesti alueelta. Umpeenkasvu haluttiin pysäyttää ja viitasammakoiden elinympäristöä parantaa entisestään.

 

Kuvateksti:

Kråkön soranottoalueella rakennettuun lampeen ilmestyi keväällä viitasammakon kutua. Se osoittaa, että uusia elinympäristöjä voidaan luoda ja eläimet siirtyvät uusille alueille vähitellen.  Kuva: Jarmo Nieminen

 

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Luukkonen, Rudus Oy,  040 566 2050, hanna.luukkonen@rudus.fi

Tutkija Jarmo Saarikivi, Helsingin yliopisto, 040 509 8572, saarikivi@mappi.helsinki.fi

 

Kråkö-pilottikohde: http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma/krako

Rudus LUMO-ohjelma: http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma

www.rudus.fi www.ruduspro.fi