Tiedote

Ekosysteemihotelli turvaa luonnon monimuotoisuutta - yhteisestä toiminnasta hyötyvät kaikki

to syysk. 24 10:00:00 2015

Rudus Oy:n, SYKEn (Suomen ympäristökeskus) ja muiden alan asiantuntijoiden yhdessä kehittämä ekosysteemihotellin pilottihanke on onnistunut hyvin.

Ekosysteemihotellin ideana on, että esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta siirretään harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Ensimmäinen ekosysteemihotelli perustettiin viime syksynä Länsi-Uudellamaalla Raaseporiin, jossa Valtatie 25:lle rakennettava levennys jättäisi alleen arvokkaita harjulajiston esiintymiä. Valtatien läheisyydessä sijaitseva Ruduksen soranottoalue soveltui hyvin kokeilualueeksi. Sinne siirrettiin 20 mätästä marraskuussa 2014, jolloin kasvit olivat lepotilassa ja hyönteisten seuraava sukupolvi talvehti maassa.

Ekosysteemihotellin elämää on seurattu tämän vuoden aikana. Tulokset kasvien ja hyönteisten osalta ovat hyvin lupaavia. Ekosysteemien siirtoa on siis perusteltua jatkaa. Ekosysteemien lajien levinneisyyttä tullaan seuraamaan useamman vuoden ajan.

Vahvistusta kompensaatiolle

Ekosysteemihotellit sopivat hyvin yhteen Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteisiin eli luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

– Ekosysteemihotellit edistävät erinomaisesti luonnon kompensaatiomenettelyjen käyttöönottoa Suomessa. Kompensaatioiden käytössä olemme Eurooppaan nähden jälkijunassa, toimitusjohtaja Lauri Kivekäs sanoo.

Kompensoinnilla tarkoitetaan, että esimerkiksi rakentamisen vuoksi heikentyneitä luonnonarvoja korvataan konkreettisilla toimilla joko paikan päällä tai muualla.

– Kompensaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon monimuotoisuuden edistämiselle. Niiden avulla rakennushankkeita voidaan toteuttaa siten, että uhanalaisten lajien tilanne paranee, Lauri Kivekäs korostaa.

Kivekäs uskoo, että ekosysteemihotellin onnistunut pilotti johtaa paitsi uusiin hankkeisiin myös lainsäädännöllisten ja muiden edellytysten luomiseen kompensaatioille. Näin ne saataisiin Suomessa laajasti käyttöön.

– Pitkällä tähtäimellä toivon ekosysteemihotellien tuovan Rudukselle uusia liiketoiminnan mahdollisuuksiakin. Kiviainesalueittemme verkosto on laaja, joten voimme tarjota ”majoituspalveluja” koko maassa, Kivekäs toteaa.

Kaikki hyötyvät

– Ekosysteemihotelli on rohkea ja onnistunut kokeilu. Se on hyvä esimerkki siitä, miten ympäristöasioiden edistämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja, sanoo Luontoympäristökeskuksen johtaja Petri Ahlroth SYKEstä.

– Uudenlaisissa kokeilussa on löydetty toimintatapoja, joista hyötyvät niin luonto kuin yritys. Uusissa keinoissa sovitetaan rohkeasti yhteen erilaisia tarpeita.

– Yritykset haluavat selvästi suunnitella toimintaansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kiinnostusta on lisännyt erityisesti yhteisten hankkeiden saavuttamat säästöt ja hyödyt Petri Ahlroth toteaa.

 

Lisätietoja

Rudus Oy

Ympäristöinsinööri Liisa Suhonen, liisa.suhonen@rudus.fi, p. 040 537 3030

 

SYKE (Suomen ympäristökeskus)

Suunnittelija Minna Pekkonen, minna.pekkonen@ymparisto.fi, p. 0295 251 779