Tiedote

Jo viisi miljoonaa tonnia Betoroc-mursketta

ti marrask. 24 14:00:00 2015

Ruduksen kasettiauto kaartaa Helsingissä Kehä I:llä Kivikon eritasoliittymän työmaalle. Lastina on Ruduksen tuotteistamaa Betoroc-mursketta, joka on syntynyt betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena.

Tälle työmaalle Betorocia toimitetaan kaikkiaan lähes 100 000 tonnia, jonka myötä Betorocia on Suomessa käytetty tähän mennessä viisi miljoonaa tonnia. Betorocin käytöstä on jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemukset, sillä ensimmäiset rakennuskohteet tehtiin jo 1990-luvulla. Tämän vuoden tuotanto on reilut 400 000 tonnia.

– Käytämme Kivikon projektissa Betoroc-mursketta Kehä I:n, katujen ja kevyen liikenteen väylien jakaviin kerroksiin, kertoo työnjohtaja Aki Putto Kreate Oy:stä. Kreate vastaa Kehä I Kivikontien toisen rakennusvaiheen infraurakoinnista.

Aki Putto on hyvin tyytyväinen Betorocin käyttöön.

– Betorocin käyttö vaatii hyväksynnät, mutta totta kai se kannattaa. Betoroc korvaa luonnon kiviaineksia, mutta on tuotteena vähintäänkin vastaava, Putto sanoo.

– Betoroc-musketta tuodaan työmaallemme Rudus Kierrätyksen Länsisalmen ja Konalan toimipisteestä. Molemmat ovat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä. Luonnon kiviaineksia pitäisi kuljettaa Etelä-Suomeen huomattavasti kauempaa, Putto toteaa.

Betoroc kalliomursketta edullisempaa

Kivikontien toisen rakennusvaiheen rakennuttajina toimivat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto.

– Betoroc on tuotteena erittäin hyvä, muun muassa sen kantavuus on erinomainen. Betonimurskeen käyttö tulee varmasti lisääntymään, onhan se myös kierrätystuote,  toteaa projektinjohtaja Juhani Mäkinen HKR:ltä.

Kivikon projektissa betonimurske oli mukana jo tarjouspyynnön työselostuksessa. Siinä todettiin muun muassa, että jakavassa kerroksessa voidaan käyttää Tiehallinnon julkaisun ”Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa” mukaisten BEM I ja BEM II luokkien betonimurskeita. Betonimurskeen on oltava CE-merkittyä ja sen tulee täyttää MARA-asetuksen vaatimukset.

– Betoroc on ollut hieman edullisempaa kuin esimerkiksi kalliomurske eli se on näkynyt saamissamme tarjoushinnoissa. Urakoitsija on myös ollut tyytyväinen tuotteen toimitusvarmuuteen ja sen helppoon käsiteltävyyteen, Juhani Mäkinen lisää.

Työtä liikenteen lomassa

Tämän rakennusvaiheen työt aloitettiin Kivikossa syksyllä 2014 ja urakka valmistuu syksyllä 2016.

– Kehä I:n vilkas liikenne antaa haastetta muuten normaalille infraurakalle. Tästä ajaa ohi noin 60 000 autoa vuorokaudessa. Työt ja logistiikka täytyy suunnitella muun liikenteen ehdoilla, Aki Putto huomauttaa.

– Rudukselta tulee työmaalle Betorocia noin 2 500 kuormaa. Lisäksi Rudus toimittaa kiviaineksia, betonituotteita ja pihakiviä. Logistiikka vaatii järjestelyjä, mutta asiat hoituvat Ruduksen kanssa hyvässä yhteistyössä.

Faktaa Betoroc-murskeesta

  • betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote
  • CE-merkitty
  • korvaa parhaita sora- ja kalliomurskeita
  • käyttö esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa
  • teknisesti toimiva ja kestävä
  • kustannustehokas
  • ensimmäiset rakennuskohteet jo 1990-luvulla
  • tarkat seurantatutkimukset yli 20 vuoden ajalta
  • tämän vuoden Betoroc-tuotanto yli 400 000 tonnia
  • Betoroc-mursketta saatavissa Ruduksen kierrätyspisteistä, mm. pääkaupunkiseudulla Helsingin Konalasta, Vantaan Länsisalmesta ja Espoon Ämmässuolta

Kuvatekstit

1. rudus_betoroc_5miljoonaa.jpeg

Ruduksen kehittämää Betoroc-betonimursketta on toimitettu jo yli viisi miljoonaa tonnia eri infrarakentamisen työmaille. Tällä hetkellä yksi suurimmista on Kreate Oy:n urakoima Kehä I Kivikontien toinen rakennusvaihe. Sinne Betrocia toimitetaan kaikkiaan noin sata tuhatta tonnia.

2. rudus_betoroc_kreate_putto.jpeg

– Kivikon urakassa käytämme Betorocia jakavissa kerroksissa. Se korvaa luonnon kiviaineksia ja on teknisiltä ominaisuuksiltaan vähintäänkin yhtä hyvää, työnjohtaja Aki Putto Kreate Oy:stä sanoo.

Lisätietoja:

Rudus Oy Kierrätys

Tuotepäällikkö Jani Pieksemä

020 447 7267

jani.pieksema@rudus.fi

 

www.rudus.fi/kierratys

www.ruduspro.fi