Tiedote

Rudukselta mittavat toimitukset Kehä I:n ja Kaitaan metrotunnelin infraurakoihin

ti syysk. 13 13:00:00 2016

SRV Infra Oy ja Rudus Oy ovat sopineet valmisbetonin, kiviaineksen, luonnonkivi- ja betonituotteiden sekä betoniputkien ja kaivojen toimituksista  Kehä I Keilaniemessä -rakennushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Lisäksi SRV Infra ja Rudus ovat sopineet valmisbetonin ja kiviaineksien toimituksista Kaitaan metrotunnelin rakentamisurakkaan.

Rudus toimittaa vuosina 2016–2018 yhteensä 40 000 kuutiota valmisbetonia työmaille.

Rudus Maisematuotteet toimittaa samoihin kohteisiin monipuolisesti luonnonkivi- ja betonituotteita. Kivityöt alkavat heinäkuun 2016 alussa ja jatkuvat vuodelle 2017. Luonnonkivituotteina projektissa ovat noppakivet, nupukivet, graniittilaatat, seulanpääkivet, reunakivet, istutusaltaat ja portaat. Betonisista maisematuotteista toimitetaan Kartanokiveä ja Louhikiveä.

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke käynnistyi tammikuussa 2016. Hankkeessa Kehä I siirretään tunneliin maan sisään uuden metroaseman vierelle suunniteltujen tornitalojen vuoksi.

Espoon kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.

Rakennustyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt on menossa ensimmäisen puolikkaan eli noin 220 metrin mittaisen tunnelin rakentaminen. Tien ja tunnelin rakennustyöt ovat käynnissä vuosina 2016–2018. Lopullisesta tunnelista on tarkoitus tulla noin 400 metriä pitkä, mutta tunnelin loppuosa ja kaksi muuta tornitaloa rakennetaan vasta myöhemmin.

SRV Infra vastaa myös länsimetron Kaitaan aseman ja ratalinjan louhintaurakasta. Urakassa louhitaan Kaitaan metroasema ja 1 600 metriä rinnakkaista ratatunnelia, kolme erillistä aseman yhteydessä olevaa kuilua sekä Hyljetien ja Riilahdentien poistumiskuilut. Urakka valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja:

Rudus Oy

Johtaja Janne Paaso, Betoni- ja kiviainekset, 020 447 7330, janne.paaso@rudus.fi

www.rudus.fi    www.ruduspro.fi

SRV Infra Oy

Toimitusjohtaja Sami Korhonen, 040 519 5926, sami.korhonen@srv.fi

www.srv.fi