Tiedote

Turun Harppuunaparkin ja T3-sairaalan betonirakenteissa lujuuspotentiaalia tehokkaalla jälkihoidolla

ti jouluk. 20 15:15:00 2016

Turun Harppuunaparkin työmaalta poratut kaksi viikkoa lämpöhauteessa säilytetyt koekappaleet saavuttivat VTT:n puristuskokeissa 13–20 MPa lisää lujuutta ja ylittivät vaaditut puristuslujuudet sekä anturoiden että pilareiden osalta. Näidenkin tulosten perusteella Ruduksen Harppuunaparkkiin toimittamassa betonissa ei ole ollut puutteita, vaan kyse on kypsyysasiasta. Myös T3-sairaalan rakenteissa todettiin merkittävää lujuuskasvua (yli 5 MPa), kun betonia jälkihoidettiin lämpöhauteessa.

”Tulokset osoittavat, että betonissa on vielä huomattavasti lujuuspotentiaalia sekä Turun Harppuunaparkin että T3-sairaalan osalta. Riittävä kypsyys ja lujuustaso saavutettaisiin esimerkiksi huputtamalla ja lämmittämällä rakenteita muutaman viikon ajan. Näin tehdään usein viileään aikaan, kun halutaan varmistaa nopea lujuudenkehitys. Valuvaiheessa tehokas jälkihoito on pitää muotteja riittävän kauan paikoillaan tai kääriä esimerkiksi pilarit eristemattoon valumuotin purkamisen jälkeen”, sanoo Ruduksen Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Lehtonen.

Harppuunaparkin betoni on normaalia huokostamatonta rakennebetonia ja ei siten liity P-lukubetonien ilmamääräasiaan. Rudus on tarvittessa valmis avustamaan sekä Harppuunaparkin että T3-sairaalan työmaita jälkihoidon toimenpiteiden harkinnassa.

Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt betoniasioita. Tapausten välillä ei ole tähän mennessä löydetty sellaista yhtenevää tekijää, joka selittäisi betonin laatuongelmat. Betoninäytteiden lujuusmittaustuloksissa on ollut eroja betoninvalmistajan laadunvarmistusnäytteiden sekä valun jälkeen otettujen näytteiden välillä. Betonivalun työmenetelmissä sekä betonin jälkihoidossa on tapahtunut poikkeamia. Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita. Tukes, Rudus ja muut rakennusalan toimijat jatkavat yhteistyössä tutkimuksia.

Lisätietoa:

Graafi
Betoni valmistetaan huolellisella reseptiikalla
Tämän tiedotteen liitteenä painokelpoisena tiedostona oleva graafi kertoo betonin valmistuksesta, käytöstä työmailla ja laadunvarmistuksesta.

 
Yhteystiedot:

Rudus Oy Betoni- ja kivimateriaalit, Mikael Lindedahl, toimialajohtaja, mikael.lindedahl@rudus.fi 

Rudus Oy Betoni- ja kivimateriaalit, Jari Lehtonen, Länsi-Suomen aluejohtaja, jari.lehtonen@rudus.fi