Tiedote

Rudus tutkii Turun T3-sairaalatyömaalla käytetyn betonin laatua

ma tammik. 02 10:15:00 2017

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 30.12.2016 kertonut testauttaneensa betonisten tukirakenteiden puristuslujuutta ja käynnistävänsä tulosten perusteella niiden purkua Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaalatyömaalla. Rudus ei ole toiveistaan huolimatta saanut osallistua T3-sairaalatyömaalla tehtyihin selvityksiin.
Rudus jatkaa omia selvityksiään ja raportoi tutkimustuloksista niiden valmistuttua. Tulosten arvioidaan olevan saatavilla kevään aikana.

Ruduksen Turun tehtaiden toteuttama laadunvalvonta lisätarkastettiin marraskuun aikana Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta. Inspectan tarkastuksissa ei havaittu poikkeamia ja tulokset ovat standardien ja vaatimusten mukaisia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myös selvittänyt betoniasioita. Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita.

Yhteystiedot:
Rudus Oy, Mikael Fjäder, toimitusjohtaja, puh. 020 447 7243, mikael.fjader@rudus.fi