Tiedote

IT-betonilla merkittävää tehoa pystyvaluihin

to lokak. 25 13:48:00 2018

Rudus ja Peri Finland ovat yhdessä testanneet itsetiivistyvän betonin käyttöä pystyvaluissa hyvin tuloksin.

– IT-betonin käyttö tehostaisi sekä valuja että betonitoimituksia. Samalla tuotaisiin betonivalujen menetelmät 2020-luvulle, sanoo asiaa tutkinut ja koevaluista laskelmia tehnyt projektipäällikkö Juhani Romu Peri Suomi Ltd Oy:stä.

Juhani Romu on mitannut IT-betonin käytöstä muottiin kohdistuvaa valupainetta. Saaduilla mittaustuloksilla on voitu suunnitella IT-betonille isompia nostonopeuksia. Pystyrakenteiden betonointia pystyttäisiin näin tehostamaan ajallisesti ja taloudellisesti, kun betonointiin tarvittaisiin vähemmän tekijöitä ja valuaika lyhenisi verrattuna perinteiseen tapaan tiivistää betoni täryttämällä. Betonivaluun käytettävä aika voi lyhentyä 5–6 tunnista jopa tuntiin.

–  En ole keksinyt mitään uutta, vaan tulkitsen RIL-147-muottityönohjetta. Muotit tulee edelleen suunnitella hydrostaattisen paineen laskennalliselle arvolle. Paineita mittaamalla saataneen tuloksia, joiden avulla tehostetaan ja nopeutetaan valutapahtumaa, Juhani Romu toteaa.

Haminassa 300 kuution valu

Syyskuussa valettiin Hamina LNG Oy:n maakaasuterminaalin työmaalla noin 300 kuutiota IT-betonia vaatinut suojaseinä. Rudus toimitti työmaalle IT-betonin, jolla valettiin 4,5 metriä korkea ja 180 metriä pitkä suojaseinä 10 metrin jaksoina kerrallaan. Yhden jakson valu kesti noin tunnin.

–  Suurin ero työmaan kannalta perinteiseen valuun verrattuna oli ajan-  ja työvoiman säästö. Kun ei tarvittu betonin vibrausta, työssä oli mukana kaksi henkilöä vähemmän kuin normivalussa, kertoo työmaapäällikkö Juha Kontkanen betonoinnista vastanneesta Ab Tallqvist Infra Oy:stä.

– IT-betonin käytössä Rudus oli aloitteellinen. Suhtaudun aina uuteen myönteisesti, työmenetelmiä pitää jatkuvasti kehittää. Päätin, että kokeillaan ja katsotaan miten toimii – ja hyvin toimii, Kontkanen lisää.

Kannattavuutta koko ketjulle

Juhani Romu korostaa, että IT-betonin käyttö pystyvaluissa lisäisi koko ketjun kannattavuutta.

–  IT-betonia käytettäessä tiheäkään raudoitus ei aiheuta niin sanottuja rotankoloja rakenteeseen, vaan saadaan laadukas lopputulos. Rakennesuunnittelijoiden on helpompi sijoittaa riittävä teräsmäärä rakenteeseen. Rakenteet ovat optimoituja ja terästä tarvitaan merkittävästi vähemmän. Muottiurakoitsijalle puolestaan tuo säästöä muottikaluston nopeampi kierto ja jälkitöiden väheneminen työn laadun parantuessa.

Työmaalla voidaan tehdä vaakavalut päivällä ja pystyvalut painottuen iltavuoroihin. Näin betonintoimittajan sekä pumppausurakoitsijan kiinteät kulut jakautuvat useampaan tuntiin vuorokaudessa ja sekä tuotanto- että kuljetuskapasiteetti saadaan tehokkaampaan käyttöön.

IT-pystyvaluja jo viikoittain

 Juhani Romu on tehnyt yhteistyökumppaneiden kanssa pystyrakenteiden valuja IT-betonilla muun muassa Ruduksen Konalan betoniasemalla.

– Konalassa valettiin kymmenen metriä korkea, noin metrin paksuinen betoniseinä kahdessa tunnissa, Juhani Romu kertoo.

Ruduksen Etelä-Suomen asiakaspalvelupäällikkö Mika Sarkasuon mukaan Ruduksella on pääkaupunkiseudulla IT-betonisia pystyvaluja jo viikoittain.

– Parhaan tuloksen IT-betonilla saa käyttämällä valuyhteitä ja valamalla alakautta painevaluna. Joissain kohteissa letkut haaroitetaan, jotta saadaan pumpattua moneen yhteeseen yhtä aikaa, Sarkasuo toteaa.

– IT-betonin käyttö pystyvaluissa tulee varmasti yleistymään, kunhan ennakkoluulot kaadetaan ja työtavan edut tunnistetaan. IT-betonin käyttö pystyvaluissa on immuuni työvirheille, joten hyvä lopputulos on taattu. Näin saadaan puhtaita valubetonipintoja sekä laadukkaita, tiiviitä rakenteita. Muottitekniikan tuomia hyötyjä on myös syytä tutkia lisää

– Oleellista on, että IT-betonin käytöllä saadaan kokonaisvaltaista kustannustehokkuutta niin betonin toimittajille, urakoitsijoille kuin rakentajille.

Kuvateksti:

IT-betonin käyttö säästää aikaa työmaalla ja kustannustehokkuutta koko ketjulle. Haminan LNG-terminaalin työmaalla valettiin 4,5 metriä korkea ja 180 metriä pitkä suojaseinä kymmenen metrin jaksoina kerrallaan. IT-betonia käytettiin noin 300 kuutiota ja  yhden jakson valu kesti noin tunnin.

Lisätietoja

http://www.ruduspro.fi

Linkki laajempaan artikkeliin ja videoon

http://www.rudus.fi/ajankohtaista/2018/10/25/lng-terminaalin-suojaseina-valettiin-it-betonilla

 

Rudus Oy

Asiakaspalvelupäällikkö Mika Sarkasuo, Rudus Etelä-Suomi

0400 703 916

mika.sarkasuo@rudus.fi

 

Peri Suomi Ltd OyProjektipäällikkö Juhani Romu

050 4335 531

juhani.romu@perisuomi.fi

 

Ab Tallqvist Infra Oy

Työpäällikkö Juha Kontkanen

0400 750 488

juha.kontkanen@tallqvist.fi