Tiedote

Ekosysteemihotelli saavutti tavoitteensa – Rudus mukana yhteistyössä

ke kesäk. 12 09:50:00 2019

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen raportin mukaan ekosysteemihotelli auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta maankäytön muutoksissa.

Ruduksen Raaseporin tuotantoalueelle, valtatie 25:n varrelle perustettiin syksyllä 2014 Suomen ensimmäinen ekosysteemihotelli.

– Ekosysteemihotellin ideana on, että esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta siirretään harvinaisia ja arvokkaita lajistoja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen. Osa jää myös hotellialueelle, jolloin lajit saavat uutta elintilaa. Hotellia voidaan hyödyntää Raaseporin tapauksessa myös ottoalueen jälkihoidossa, kertoo ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki Rudukselta.

Ekosysteemihotellin elämää on seurattu sen perustamisesta lähtien.

– Tulokset kasvien ja hyönteisten osalta ovat olleet hyvin lupaavia ja voidaankin sanoa, että ekosysteemihotellin pilottihanke on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa, Terhi Rauhamäki toteaa.

Yhteistyöllä onnistumiseen

SYKEn raportin mukaan yksi onnistumisen kulmakivi ekosysteemihotellin kehittämistyössä on ollut tutkimuksen, yrityssektorin, hallinnon ja luontojärjestöjen välinen jo suunnitteluvaiheessa aloitettu keskusteleva yhteistyö. Yritysyhteistyö Rudus Oy:n kanssa on ollut avainasemassa pilotin käynnistämisessä. Rudus on toteuttanut ekosysteemien siirrot ja tarjonnut omistamansa käytöstä poistetun soranottoalueen rinteen ensimmäisen ekosysteemihotellin perustamiseen, raportissa kerrotaan.

– Ekosysteemihotellit sopivat hyvin yhteen Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteiden kanssa, Terhi Rauhamäki muistuttaa.

– Näkemyksemme mukaan ekosysteemihotellien kokeilu on yksi keino edistää luontoarvojen kompensaatiomenettelyjen käyttöönottoa Suomessa. Kompensoinnilla tarkoitetaan, että esimerkiksi rakentamisen vuoksi heikentyneitä luonnonarvoja korvataan konkreettisilla toimilla. Uudet keinot luonnolle aiheutuvien haittojen lieventämiseen ja kompensointiin voivat onnistuessaan parantaa arvokkaiden lajien tilannetta. Samalla ne voivat mahdollistaa yhteiskunnalle tärkeiden rakennushankkeiden toteuttamisen.

– Ekosysteemihotellin onnistunut pilotti johtaa toivottavasti paitsi uusiin hankkeisiin myös lainsäädännöllisten ja muiden edellytysten luomiseen kompensaatioille. Näin ne saataisiin Suomessa laajasti käyttöön.

– Pitkällä tähtäimellä ekosysteemihotellit voivat avata uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, Terhi Rauhamäki toteaa.

Kuvateksti

Ruduksen Raaseporin tuotantoalueelle perustettiin syksyllä 2014 Suomen ensimmäinen ekosysteemihotelli, joka auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta maankäytön muutoksissa. Esimerkiksi hietaneilikka voi hyvin Raaseporin ekosysteemihotellissa.

Lisätietoja:

 Rudus Oy

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki

050 312 4624

terhi.rauhamaki@rudus.fi

Linkit:

Ruduksen LUMO-ohjelma

Ekosysteemihotelli-hanke

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa –raportti