Tiedote

Ruduksen Oulunsalon kivenottoalue paikkana myös luonnonhoidon kokeiluille

ma lokak. 26 10:22:00 2020

Ruduksen Oulunsalon kivenottoalue on jälkihoitovaiheessa eli kivenottotoiminta siellä on päättynyt ja seuraavaksi toteutetaan kohteen maisemointi. Yhteistyössä Villi vyöhyke ry:n kanssa toteutettiin alueelle Rudus LUMO -ohjelmaan perustuva maisemointisuunnitelma. Lisäksi alueella toteutetaan erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointisuunnitelmassa haluttiin toisaalta hyödyntää alueen aito monimuotoisuuden potentiaali ja uudet mahdollisuudet sekä toisaalta toteuttaa alueelle ominaista luontoympäristöä, millä on monimuotoisuuden kannalta parhaat menestymisen mahdollisuudet.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ”ei puhumalla parane”, vaan vaatii asennetta ja käytännön tekoja. Ruduksen LUMO-ohjelma on merkittävä osa yhtiön ympäristövastuullisuutta, jossa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettu osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että luonto on toimipisteissä monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.

Ei tyypillisin maisemointitapa

Oulunsalon kivenottoalueelle ehdotettu maisemoinnin toteutus eroaa ”tyypillisestä” jälkihoidosta. Kohteeseen ei istuteta puustoa, vaan kylvetään ja istutetaan alueelle ominaisia kasvilajeja, jotka viihtyvät yleisesti niin Pohjois-Suomessa kuin kohteen lähialueilla. Myöskään pintamaiden levitystä ei kohteessa tehdä. Alueesta muodostuu avoin paahdealue, jolla taataa juuri paahdealueille ominaisten kasvien ja muiden eliölajien menestyminen.

– Uudenlaisten maisemointitapojen kehittäminen ja toteuttaminen on todella tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tämä edellyttää aktiivista vuoropuhelua lupaviranomaisten kanssa sekä ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, jotta aikaansaataisiin luonnon monimuotoisuuden kannalta toimivia lopputuloksia, Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki kertoo.

Luonnonhoidon kokeiluista arvokasta tietoa

Tulevien vuosien aikana Oulunsalon kivenottoalueella toteutetaan erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.
– Oma ajatukseni luonnonhoidon kokeiluista on, että ne mahdollistavat myös ex tempore kokeiluja yllättävien tilanteiden osoittamalla tavalla, esimerkiksi jos jostain löytyy siirrettäviä kasveja, siemenpankkia tai muita aineksia, Oulunsalon kohteessa yhteistyökumppanina toimivan Villi vyöhyke ry:n toiminnanjohtaja Jere Nieminen kertoo.

– Yhdistyksessä olemme usein törmänneet tilanteeseen, että vaikka valmiuksia tehdä jotain uutta löytyy, niin sopivat alustat kokeiluille puuttuvat. Siksi vapaita alueita voisi olla ennakolta valmiina, vaikka sisältöä ei vielä yksityiskohtaisesti tunnettaisikaan, Nieminen toteaa.

Yleisiä kasvilajeja ja uhanalaisiakin

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointisuunnitelman odottaessa vielä lopullista hyväksyntää, niin syksyn kylvöille ja istutuksille Oulun seudun ympäristötoimi näytti jo vihreää valoa.

Kasvilajit istutettiin ja kylvettiin strategisesti sellaisille paikoille, joilla niillä on mahdollisimman hyvät edellytykset lisääntyä ja muodostaa uusia kasvustoja; aikanaan kasvit houkuttelevat paikalle myös niitä hyödyntäviä hyönteislajeja.

Maisemoinnissa käytettiin vain paikallista alkuperää olevaa kasvilajistoa. Koska paikallisen kasvilajiston siemeniä ja taimia on niukasti saatavilla, Oulunsalossa tavoitteena on siementuotannon käynnistäminen. Tällöin Oulunsalon alueelta saadaan kerättyä siemeniä tuleviin maisemointihankkeisiin muualle.

Kohteelle perustettiin myös pieni kokeilualue, jonne kylvettiin merinätkelmän siemeniä; sitä kasvaa aivan Oulunsalon ottoalueen lähistöllä.
– Merinätkelmä on merenrantojen kasvi eikä se juurikaan kasva mantereen puolella, mutta koska se on erittäin kaunis ja näyttävä, perustimme kokeilualueen, jotta sen kasvatuksesta saadaan kokemuksia, Nieminen kertoo.

Jatkoa seuraa

Oulunsalon kivenottoalueella odottaa kuorma lahopuiksi sopivia puunrunkoja. Puut kaadettiin Limingan taideoppilaitoksen alueelta ja ne käytetään ympäristötaideteokseen, joka toimii samalla yhtenä kohteen luonnonhoidon kokeiluista. Ensimmäinen lahopuuteos toteutetaan ensi keväänä.

Oulunsalon ottoalueen eri paikkoihin istutetut taimet ja kylvetyt siemenet on merkitty kasvilajeittain suunnitelman kartalle, josta tiedot siirretään myöhemmin paikkatietojärjestelmään; yksityiskohtaisemmista muistiinpanoista on hyötyä seurannassa.
– Syvennämme näkemystä ensi vuonna ja käytetty kasvillisuus saattaa muuttua seurannan mukaan hieman, ja esimerkiksi yksittäisten harvinaisten lajien kasvatuskokeiluja saattaa tulla lisää, Nieminen toteaa.

Alueelle lisätyt lajit:

Runsaasti: hietapitkäpalko, puna-ailakki, siropaju (yleisiä lajeja, esiintyy kuitenkin harvakseltaan)

Kohtalaisesti: kangasajuruoho, kissankäpälä, pulskaneilikka, jäkki (melko harvinaisia tai silmälläpidettäviä lajeja)

Vähän: tataarikohokki, perämerenketomaruna (harvinaisia tai uhanalaisia lajeja)

 

Kuvateksti:

Taimien istutuksia ja siementen kylvöt tehtiin Oulunsalon kivenottoalueelle syyskuun puolella talkoohengessä ja mukavasta syyssäästä nauttien. Menossa mukana Oulunsalon kohteessa yhteistyökumppanina toimivan Villi vyöhyke ry:n väkeä.

 

Lisätietoja:

Rudus Oy, ympäristöasiantuntija Ilkka Ojalehto, puh.050 320 7752, ilkka.ojalehto(at)rudus.fi

Villi vyöhyke ry, Jere Nieminen, puh. 040 522 4476, jere.nieminen(at)villivyohyke.fi

Lue lisää:

Luonto ja Rudus LUMO -ohjelma: https://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma

Ruduksen vastuullisuustyön referenssejä / Rudus Pro: https://www.rudus.fi/vastuullisuustyo

 

Kuvat: Villi vyöhyke ry