Tiedote

Tutkielma: Rudus LUMO -ohjelma saa voimansa sidosryhmistä

to marrask. 05 11:11:00 2020

HTM Reetta Grönlund tuli pro gradu -tutkielmassaan siihen tulokseen, että Rudus LUMO -ohjelman perustana on eri sidosryhmien yhteistyö ja sitoutuminen luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi Tutkielman mukaan Rudus on onnistunut tässä erittäin hyvin.

 

Vuonna 2012 käynnistettiin Rudus LUMO -ohjelma turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Keskeisenä tavoitteena on, että luonto on Ruduksen toimipaikoilla monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.

HTM Reetta Grönlundin pro gradu -tutkielma ”Stakeholder engagement in ecological quarry site restoration, case Rudus LUMO programme” tarkasteli sidosryhmien sitoutumisen vaikutusta Rudus LUMO -ohjelman toteutumiseen. Grönlund valmistui hallintotieteiden maisteriksi Tampereen Yliopiston maisteriohjelmassa Leadership for Change Governance for Sustainable Change.

Sitoutumista ja yhteistä hyötyä

Reetta Grönlund tutki Rudus LUMO -ohjelman perustamista ja alkuvaiheita. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa nimenomaan sidosryhmien merkityksiä ja näitä sidosryhmiä Grönlund tunnisti peräti 22.

– Niitä oli yhdeksän eri kategoriaa: ympäristöjärjestöt, lupaviranomaiset, paikalliset toimijat, Ruduksen työntekijät, palkatut/ulkoistetut työntekijät, valtion virastot, poliitikot, media sekä muut alan yritykset. Näistä tärkeimmiksi sidosryhmiksi tunnistin Ruduksen omat työntekijät, kuntien viranomaiset, paikalliset ihmiset sekä asiantuntijaryhmän.

Grönlundin mukaan sidosryhmien sitouttamisen tärkeys nousi esiin kaikissa haastatteluissa.

– Ilman sidosryhmiä LUMO-ohjelma ei olisi onnistunut ainakaan näin upeassa mittakaavassa. Kaikki sidosryhmät valikoituivat mukaan LUMO-ohjelman tarpeiden mukaan ja yhteistyö perustui siihen, että molemmat osapuolet hyötyivät yhteisestä työstä, koska molemmilla oli yhteistä kiinnostusta yhteistyön tavoitteista.

Aidot tulokset auttavat sitouttamaan

– Useissa haastatteluissa korostettiin Ruduksen johdon elintärkeää roolia LUMO-ohjelman onnistumisessa. Korkeimman johdon vahva sitoutuminen, sen antama tuki ja heidän näyttämänsä esimerkki koettiin merkittäväksi. Ruduksen henkilökunnan sitouttamisella on myös iso merkitys LUMO-ohjelman onnistumisen kannalta.

Grönlundin mukaan tieto LUMO-ohjelman aidoista tuloksista luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi auttoi sidosryhmien sitouttamisessa.

– Sidosryhmiä sitoutetaan hyvin eri keinoin. LUMO-ohjelma onnistui siinä erittäin löytämällä oikeat motivaatiotekijät ja kiinnostuksen kohteet. Sidosryhmille on myös tärkeää, että yritys aidosti kuuntelee heidän huoliaan. Pitää olla aito mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin.

 

Laajempi artikkeli kuvineen tästä linkistä

 

Lisätietoja

 

Rudus Oy

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki

020 447 4090

terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

 

Tutkielman tekijä, HTM Reetta Grönlund

reetta.gronlund(at)gmail.com