Tiedote

Rakennustuoteteollisuudelle yhteinen Työturvallisuuspakki – Rudus vahvasti mukana

ti toukok. 18 09:44:00 2021

”Pienillä toimilla saat suuria tuloksia. Tutustu laajaan ohjeistoon.” Näin kaikille avoin Työturvallisuuspakki kutsuu verkkosivuillaan. Käytännönläheisen Työturvallisuuspakin perusidea onkin, että hyvä turvallisuus kuuluu kaikille.

– Rakennustuoteteollisuus RTT:n turvallisuusryhmässä oli aikaisemmin sovittu, että yrityksien turvallisuusmateriaali on kaikille käytettävissä. Sen toteuttamisessa oli kuitenkin haasteita. Näin ollen todettiin, että tarvitaan materiaaleille yhteinen alusta, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Näin syntyi idea Työturvallisuuspakista noin vuosi sitten, kertoo Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen.

Rudus on RTT:n turvallisuusryhmän jäsen. Työturvallisuuspakin toteutukselle perustettiin ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Ruduksen lisäksi Parma, Saint-Gobain, RTT, Betoniteollisuus ry, Joutsenon Elementti ja Rakennusliitto. Lasse Heikkinen toimii projektipäällikkönä.

– RTT on oikea taho edistämään koko alaa koskevia käytäntöjä, koska sillä on yhteydet sekä alan yrityksiin että muihin järjestöihin. Laissahan työn turvallisuus on pääsääntöisesti asetettu työnantajan vastuuksi, Heikkinen muistuttaa.

Kaikkien tietotaito yhteiseen käyttöön

”Turvallisuus on tulostakin tärkeämpää”, kirjoitti Ruduksen silloinen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs blogissaan 2014. Se kuvaa hyvin Ruduksen asennetta työturvallisuuteen. Rudus onkin ollut alan edelläkävijä Suomessa.

– Turvallisuuden kentälle on muodostunut joukko hyvän turvallisuuskulttuurin omaavia yrityksiä ja sitten on vielä paljon niitä, jotka hakevat omia turvallisuuden käytäntöjään. Sovimme, että alan hyvän turvallisuuskulttuurin omaavat yritykset antavat omat turvallisuusaineistonsa näiden muiden yritysten käyttöön, toteaa myös Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Työturvallisuuspakista toivotaan hyvää työkalua erityisesti pk-yrityksille. Pakissa lähdetään liikkeelle ihan perusasioista eli toimialan fyysisistä työympäristöistä. Sitten siirrytään ohjeiden, määräysten ja toimintatapojen kautta inhimillisen toiminnan vaikuttamisen keinoihin ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

– Työturvallisuuspakissa on valmiiksi jäsenneltyä asiaa ja ohjeita, joilla voidaan kehittää työpaikan turvallisuutta. On kaikkien etu, että työ tehdään turvallisesti ja jokainen pääsee joka päivä terveenä kotiin. Työturvallisuus ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä. Heikkinen muistuttaa.

Hyvä työ kantaa myös hedelmää. Koko rakennusalan yhteinen, kymmenvuotinen Nolla tapaturmaa 2020 -hanke päättyi viime vuonna. RT:n jäsenyritykset puolittivat sen aikana tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Myös tapaturmien vakavuus pieneni, yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien osuutta kaikista tapaturmista saatiin pienennettyä neljänneksellä. Haasteita on kuitenkin edelleen paljon ja työ turvallisuuden eteenpäin viemiseksi rakennusalalla jatkuu.

Lue laajempi artikkeli tästä linkistä

Työturvallisuuspakki

  • Rakennustuoteteollisuuden RTT tuottama avoin työturvallisuusohjeiden kirjasto verkkopalveluna
  • Parhaiden käytäntöjen, yhteisen materiaalin ja toisilta oppimisen kautta tavoitellaan nollan tapaturman vuotta
  • Monipuolinen ja hyvin käytännönläheinen ohjeisto
  • Alasivuja: Laitteet, koneet ja ympäristö, Toimintamalli ja ohjeet

www.tyoturvallisuuspakki.fi

Lisätietoja:

Rudus Oy

Työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen

lasse.heikkinen(at)rudus.fi

050 4069195

 

Kuvatekstejä

(kuvakaappaus sivustosta)

Rakennustuoteteollisuuden Työturvallisuuspakki on kaikille avoin sivusto, jonka laajan ja käytännönläheisen aineiston avulla yritykset voivat kehittää omia työturvallisuuskäytäntöjä ja -kulttuuria.

(Lasse Heikkinen)

– Työturvallisuus ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä. On kaikkien etu, että työ tehdään turvallisesti ja jokainen pääsee joka päivä terveenä kotiin, Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen muistuttaa. Hän toimii myös Työturvallisuuspakin projektipäällikkönä.