Tiedote

WWF rakentaa Siuntion Karhujärvelle kosteikon, Rudus lahjoittaa kiviainekset

ti kesäk. 22 13:55:00 2021

Ruduksen ja WWF:n yhteistyö on alkanut jo syksyllä 2018 ja Karhujärven kosteikko on kymmenes kohde, johon Rudus on lahjoittanut kiviaineksia.

Siuntion Karhujärvi on kärsinyt vuosia sinileväkukinnoista, hapettomuudesta ja umpeenkasvusta. Järvi on särkikalavaltainen ja sen arvo vesilintualueena on romahtanut. Järven tila heijastuu kielteisesti myös Siuntionjokeen. Karhujärven valuma-alue on laaja, ja savimailta matalaan järveen virtaava vesi tuo mukanaan runsaasti rehevöittäviä ravinteita ja kiintoainesta.

Kuormituksen vähentämiseksi WWF rakentaa Karhujärven rannalle noin puolen hehtaarin laajuisen kosteikon ja sen tulouomaan kolme pohjakynnystä. Kosteikko puhdistaa vedestä ravinteita ja kiintoainesta. Kosteikko rakennetaan pieneen, suoraan järveen laskevaan sivu-uomaan, jonka ympärillä on peltoja. Uoma kärsii eroosiosta, jota pohjakynnykset vähentävät hidastamalla ja tasaamalla virtaamaa. Yksityiselle ja vesiosakaskunnan maille kesäkuussa rakennettava kosteikko on osa WWF:n VALUTA-hanketta ja Itämeren suojelutyötä.

– Karhujärven kosteikko on hieno kohde. Sen avulla saamme käsiteltyä yhden kokonaisen sivu-uoman vedet, jota kertyy noin 38 hehtaarin alueelta, sanoo VALUTA-hankkeen vetäjä, WWF:n suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta. Se on kasvillisuuden ja avovesialueiden mosaiikki, joka tarjoaa muun muassa vesilinnuille ruokailu- ja pesintäpaikkoja.

Yhteistyöllä tuloksia

Rudus on ollut ympäristöasioissa rakennusalan edelläkävijä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi perustettiin Rudus LUMO-ohjelma jo vuonna 2012.

– Yhteistyö muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa on ollut merkittävää ja välttämätöntä kaikissa LUMO-ohjelmamme aikaisissa hankkeissa. Yksin emme pystyisi toteuttamaan aidosti vaikuttavia toimenpiteitä vaan tarvitsemme siihen muita. WWF panostaa virtavesien ja vesistöjen tilan parantamiseen voimakkaasti ja vaikuttavasti. On hienoa saada olla mukana näin tärkeässä työssä, toteaa Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

– Ainoastaan yhteistyöllä voimme rakentaa tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. WWF:n tavoitteita vuoteen 2030 mennessä ovat luonnon elinympäristöjen heikkenemisen pysäyttäminen, lajien sukupuuttouhan poistaminen sekä luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitallisten ympäristövaikutusten puolittaminen. Vastuu ympäristöstä kuuluu meille jokaiselle; päättäjille, yksityishenkilöille, yhteisöille, yrityksille ja järjestöille. Yhteiskunnan eri osa-alueiden läpileikkaava keskusteluyhteys mahdollistaa neuvottelemisen ja yhteisten näkökantojen löytämisen, toteaa Viivi Kaasonen.

– Yhteistyö Ruduksen kanssa on sujunut mainiosti. Kiviaineslahjoitukset ovat auttaneet sisävesityömme toteuttamisessa, sillä tarvitsemme paljon erilaisia kivimateriaaleja niin uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä parantavassa virtavesityössä kuin vesistöjen kuormitusta vähentävissä projekteissa. Rudukselta saatuja kiviä on käytetty muun muassa luonnonmukaisten kalateiden sekä vettä puhdistavien kosteikkojen ja virtausta hidastavien pohjakynnysten rakentamisessa, Kaasonen kertoo.

VALUTA-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Kiviaineksen Karhujärven kosteikon toteutukseen lahjoitti Rudus Oy.

 

Lisätietoja

Rudus Oy

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki, 020 447 4090, terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

WWF

Suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen, 050 471 9785, viivi.kaasonen(at)wwf.fi

Lue laajempi artikkeli tästä linkistä

 

Kuvatekstejä

(Rudus-Siuntio-kosteikko-WWF)

Rudus on lahjoittanut kiviaineksia jo kymmeneen WWF:n vesistöjen tilaa parantaviin hankkeisiin. Siuntion Karhujärven rantaan rakennettavaan kosteikkoon Rudus toimitti noin 200 tonnia luonnonkiveä ja noin 40 tonnia kalliomursketta.

(Viivi-Kaasonen-WWF)

– Kiviaineslahjoitukset ovat auttaneet sisävesityömme toteuttamisessa, sillä tarvitsemme paljon erilaisia kivimateriaaleja niin uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä parantavassa virtavesityössä kuin vesistöjen kuormitusta vähentävissä projekteissa, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

(Rudus-Siuntio-kosteikko-kiviainekset)

Viivi Kaasosen mukaan useissa on tärkeää myös, millaisia yksittäisiä kivenlohkareita kohteeseen valitaan käytettäväksi. – On ollut hienoa, että WWF:n asiantuntijat ovat päässeet paikan päälle valitsemaan sopivia kiviä Ruduksen kiviainesten noutopisteistä.

(Siuntion-Karhujarvi-Rudus)

Siuntion Karhujärvi on kärsinyt vuosia sinileväkukinnoista, hapettomuudesta ja umpeenkasvusta.