Tiedote

Rudukselle täyspotti Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa: ”Annetaan hyvän kiertää”

to maalisk. 10 08:51:00 2022

Betoniteollisuuden jo 12. kertaa järjestetyn työturvallisuuskilpailun sarjakohtaiset tulokset on julkaistu. Kilpailun sarjavoittajat valitaan tehtailla tehtävien auditointien ja tehtaan turvallisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella. 

Rudus valtasi kärkisijan kaikissa kolmessa sarjassa. Elementtisarjan voitti Ruduksen Kotkan tehdas, betonituotesarjassa paras oli Orimattilan tehdas ja valmisbetonisarjassa Kemin mobiilitehdas. Vanttilan valmisbetonitehdas onnistui parantamaan turvallisuustasoaan eniten omassa sarjassaan.

– Ruduksen linjaorganisaatio määritteli työturvallisuuden edistämisen tavoitteet jo vuosina 2007-2008 ja samalla annettiin resurssit työn tekemiseksi. Aluksi tarvittiin melkoinen asennemuutos kaikilla tasoilla. Nyt asenteet ovat kohdallaan ja kaikki tiedostavat, että työturvallisuus on meidän yhteinen asiamme, toteaa Ruduksen Betonituotteiden työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen.

Tämä näkyy kentällä.

– Työntekijät tulevat nykyisin herkästi sanomaan, jos he havaitsevat puutteita tai poikkeamia työturvallisuuteen liittyen. Erityisen tärkeää onkin, että asioista keskustellaan avoimesti, asiat perustellaan järkevästi ja tiedonkulku on toimivaa, toteaa Kotkan Elpo-elementtitehtaan työsuojeluvaltuutettu Tero Kiiski.

Työturvallisuutta seurataan muun muassa tapaturmataajuus-lukemalla, joka kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2006 Ruduksen tapaturmataajuus oli 31. Suunnitelmallinen ja jatkuva työ on tuottanut merkittävää tulosta: vuonna 2021 oltiin jo lähellä nollaa, tilastollinen luku oli 0,68. Rakennusala on yksi riskialtteimmista aloista. Vuonna 2020 koko rakennusalan tapaturmataajuus oli 55,3 ja kaikkien alojen taajuus 24,7.

Hyvät käytännöt kiertoon

Ruduksen eri toimipisteissä pidetään kuukausittain henkilökunnan yhteinen infotilaisuus. Se on hyvä tapa kertoa työturvallisuuden ajankohtaisista asioista sekä jakaa hyvät kokemukset ja ideat kaikkien hyödynnettäviksi. Samalla periaatteella Rudus jakaa työturvallisuuteen liittyvää tietotaitoaan koko alalle muun muassa erilaisissa työryhmissä.

– Kaikki työturvallisuuskilpailuun osallistuneet yritykset saavat yhteenvedon kilpailun tuloksista. Olisikin tärkeää, että betonialan yritykset osallistuisivat kisaan pienellä kynnyksellä. Kaiken kokoisilla yrityksillä on samat mahdollisuudet tuoda omia hyviä käytäntöjään esiin. Näin saataisiin tieto kulkemaan laajemmin ja betonialan työturvallisuuden profiilia positiivisemmaksi, toteaa Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalien työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen.

– Kyllähän kilpasarjojen voitot kertovat, että olemme Ruduksessa tehneet työturvallisuuden hyväksi oikeita asioita, Juha Lehikoinen toteaa.

– Kiitokset hyvästä työstä kuuluvat henkilökunnalle, Ruduksen työturvallisuustiimi korostaa.

Uutta työtä joka päivä

Ruduksen toimipaikoilla tehdään säännöllisesti sisäisiä työturvallisuuden auditointeja. Myös työturvallisuustiimin edustajat vierailevat toimipaikoilla säännöllisesti.

– Meidän tehtävämme on toimia siellä apuna eikä arvostelijoina. Ulkopuolinen henkilö saattaa havaita jotain sellaista, mitä esimerkiksi tehtaan vakituinen henkilöstö ei huomaa. Sama koskee uusia työntekijöitä: uudet korvat kuulevat ja silmät näkevät asioita eri lailla kuin samassa paikassa jo pitkään työskennelleet, Keijo Toropainen sanoo.

– Toisaalta on ollut ilo huomata, miten vanhemmat työntekijät ovat esimerkkinä nuorille ja kannustavat riskittömään tekemiseen. Ensin tuumataan, jotta ei törmätä, Lehikoinen toteaa.

– Luova laiskuus on sallittua, Toropainen lisää.

Ruduksen työturvallisuustiimi korostaa, että työturvallisuuden edistäminen vaatii jatkuvaa työtä ja parantamista. Työympäristössä tapahtuvat muutokset on myös hallittava.

– Eihän tämä työ lopu koskaan, Toropainen muistuttaa. – Joku viisas onkin todennut, että työturvallisuus pitää aloittaa joka aamu uudestaan.

Laajempi artikkeli kuvineen tästä linkistä

Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu

Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2009 alkaen, poikkeuksena vuosi 2020, jolloin kilpailu jouduttiin perumaan koronan takia. Tänä vuonna kilpailu käytiin yhteensä 50 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (38 tehdasta), valmisbetonitehtaat (5 tehdasta) ja betonituotetehtaat (7 tehdasta). 

Kokonaiskilpailun voittajan valitsee sarjavoittajien keskuudesta kolmijäseninen tuomaristo. Kokonaiskilpailun voittaja julkistetaan Betoniteollisuuden Kesäseminaarissa Kirkkonummella perjantaina 19.8.2022. 

Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen.

 

Lisätietoja:

 

Rudus Oy

Työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen

050 406 9195, lasse.heikkinen(at)rudus.fi

 

Työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen

Betonituotteet

020 447 6001, juha.lehikoinen(at)rudus.fi

 

Työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen

Betoni- ja kivimateriaalit
020 447 7284, keijo.toropainen(at)rudus.fi

 

Kuvatekstejä

 

(1. A ja 1. B Rudus-turvapuisto)

Rudus-turvapuistosta on kehittynyt koko rakennusalan yhteinen työturvallisuuden oppimisympäristö.

 

(2. Rudus-tyoturvallisuus-Orimattila)

Työturvallisuus on laaja-alaista, siihen kuuluu muun muassa kunnollinen valaistus. Ruduksen Orimattilan betonituotetehtaan älykkäästi ohjattu valaistus toimii LED-lampuilla. Samalla kun valaistuksen taso nousi, niin turvallisuus ja viihtyvyys paranivat sekä sähköä säästyy.

 

(3. Rudus-tyoturvallisuus-Elpo)

Kotkan Elpo-tehtailla järjestetyssä turvallisuuspäivässä harjoiteltiin muun muassa alkusammutusta.