Tiedote

Rudus LUMO -ohjelma kymmenen vuotta: ”Yritykset avainasemassa luontokadon torjunnassa”

to kesäk. 02 08:51:00 2022

Rudus LUMO -ohjelman taustalla on maineenhallinta – tai pikemminkin huonon maineen parantaminen. Vuonna 2012 Lauri Kivekäs toimi Ruduksen toimitusjohtajana ja Antti Määttänen kiviaineksen toimialajohtajana.

– Me molemmat olimme toimineet aikaisemmin kierrätyksen liiketoiminnassa, jota käsiteltiin mediassa aina positiivisesti. Kiviainesten kanssa toimiminen oli ihan päinvastaista. Kaikki saatu julkisuus olí vain negatiivista, Kivekäs kertoo.

Idea syntyi Määttäsen selatessa emoyhtiö CRH:n ympäristöraporttia, jossa kerrottiin lyhyesti luonnon monimuotoisuuden edistämisestä eräällä kiviainesalueella toisella puolen maapalloa.

– Siitä saimme idean aloittaa myös Ruduksella vastaavanlainen toiminta. Samalla kun tekisimme työtä ympäristön hyväksi, parantaisimme yrityskuvaamme maan johtavana kiviainestoimijana, Kivekäs toteaa.

– Mutta eihän meillä ollut juuri mitään tietoa eikä osaamista luonnon monimuotoisuudesta, ei edes yhtään biologia töissä!

Sattuma puuttui hyvällä tavalla peliin.

– Tapasin entisiä armeijakavereitani Santahaminassa, missä everstiluutnantti evp, luontoasioista paljon tietävä Jarmo Nieminen meitä isännöi. Hän oli kirjoittanut kirjan Santahaminan luonnosta ja pitänyt aiheesta valokuvanäyttelyn. Suomen luonnon monimuotoisuuden toiseksi suurin uhkahan on avoimien alueiden umpeen kasvaminen. Ruduksen omistuksessa on yli tuhat hehtaaria tällaisia alueita eli tajusimme, miten valtavat mahdollisuudet meillä on.

– Sovimme, että Nieminen tulee oman asiantuntijatiiminsä kanssa auttamaan Rudus LUMO -ohjelman käynnistämisessä. Nieminen ja eri luontoasiantuntijat listasivat, mitä mahdollisuuksia meillä on luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Näin saatiin alkuun ensimmäiset Rudus LUMO -ohjelman pilottikohteet, Kivekäs muistelee.

Näyttöjä ennen puheita

– Kun ensimmäisiä kertoja puhuimme LUMO-ohjelmasta, meitä epäiltiin tietysti viherpesusta. Oli vaikea uskoa, että kiviainestoimija tekee työtä ympäristön hyväksi. Päätimmekin, että emme kerro asiasta laajemmin ennen kuin meillä on konkreettisia näyttöjä, Kivekäs kertoo.

– Rakensimme hiljalleen omaa verkostoa. Koulutimme henkilökuntaa, jonka hämmästys muuttui nopeasti innostukseksi. Näin saimme lisää asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Pian alalla alettiin huomata, että Rudus on LUMO-ohjelmansa kanssa tosissaan.

Kun yritysvastuuverkosto FIBS (Finnish Business & Society) alkoi järjestää lumo-aiheisia koulutustilaisuuksia, Rudus oli mukana heti ensimmäisessä jaksossa.

– Aloimme saada erittäin vahvoja yhteistyökumppaneita kuten Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, BirdLife Suomi, Suomen ympäristökeskus (SYKE), ympäristöministeriö ja ELY-keskukset.

LUMO-ohjelman projekteista saatiin myös sekä kokemusta että vahvoja näyttöjä.

– Onnistumiset ovat olleet valtavia, Kivekäs muotoilee yhtään liioittelematta tai turhaan kehumatta.

– Rudus LUMO -ohjelman tavoitteena on, että kiviaineksen ottoalueella luonto on monimuotoisempi Ruduksen poistuessa alueelta kuin se oli Ruduksen sinne tullessa. Olemme muun muassa turvanneet törmäpääskyjen pesimisen Oulun Korvenkylässä ja viitasammakoiden kutemisen Porvoon Kråkössä sekä perustaneet Suomen ensimmäisen ekosysteemihotellin Raaseporiin.

– Pieni ongelmahan on ollut, mitä alueelle tapahtuu sen jälkeen, kun Rudus on tehnyt oman jälkihoitonsa ja luopuu alueen omistuksesta. Hausjärven Ryttylän soranottoalue on loistava esimerkki siitä, miten asiat hoituvat hyvässä yhteistyössä. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö osti alueen Rudukselta yhdellä eurolla ja sitoutui pitämään alueen kunnossa seuraavat 20 vuotta. Siitä on tullut alueen asukkaiden suosima monipuolinen virkistysalue. Vanhan sorakuopan luontoarvot ovat nykyisin niin suuret, että alue on rauhoitettu Kakslammin luonnonsuojelualueeksi.

Yritykset avainasemassa

Lauri Kivekäs toimi aikoinaan myös Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtajana.

– Otin yhteyttä Suomen kuuden suurimman rakennusliikkeen toimitusjohtajaan ja pyysin heitä mukaan rakennusalan LUMOn ohjausryhmään. Kaikki suostuivat, Kivekäs kertoo. Hän itse toimi ryhmän puheenjohtajana ensimmäiset viisi vuotta ennen eläkkeelle jäämistään.

Kivekäs painottaa yritysten vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia luontokadon ehkäisyssä.

– Yritysten rooli tulee olemaan entistä isompi, kun poliittisten päätösten teko on hidasta, ellei mahdotonta. Yritykset tulevat ratkaisemaan ilmastonmuutoksen kehityksen. Ne pystyvät tekemään nopeita päätöksiä, joiden toteuttamiseen saadaan kehittyvä teknologia avuksi.

– Kaikki yritykset voivat osallistua luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn kompensoimalla päästöjään, Kivekäs muistuttaa.

– LUMO on näyttänyt, miten epätodennäköisiltäkin näyttävät asiat ovat mahdollisia toteuttaa, kun lähdetään määrätietoisesti yhteistyössä tekemään. Täytyy vain asettaa rohkeasti isot tavoitteet.

Lue laajempi artikkeli tästä linkistä

Lue lisää Rudus LUMO -ohjelmasta tästä linkistä

Kuvatekstejä

(Rudus_Kivekäs_LUMO_1)

– Uskon, että Rudus LUMO -ohjelma on vaikuttanut positiivisesti myös kiviainestoimintaan liittyvien lupien saantiin, koska voimme tarjota myös alueiden jälkihoidon ja luontokadon ehkäisyn, Lauri Kivekäs toteaa. LUMO-ohjelma perustettiin vuonna 2012 Kivekkään ollessa Ruduksen toimitusjohtaja. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2018. – Ohjelmaa on viety vahvasti ja asiantuntevasti eteenpäin, hän kiittää nykyisiä tekijöitä.

(Rudus_Kivekäs_LUMO_2)

– Luontokato on paljon abstraktimpi asia kuin ilmastonmuutos, jota voidaan osoittaa lämpötilan muutoksella ja sään ääri-ilmiöillä. Onneksi luontokato on nyt nostettu esiin niin mediassa kuin poliittisilla foorumeilla. Konkreettisten toimien toteuttaminen on kuitenkin kovin hidasta, Lauri Kivekäs sanoo.

(Rudus_LUMO_3)

Ruduksen keskeisenä arvona on jo pitkään ollut vastuullisuus, johon myös LUMO-ohjelma luontevasti liittyy.

(Rudus_LUMO_4)

– Kymmenessä vuodessa olemme näyttäneet, että kiviainestoimija voi ja osaa pitää huolta myös ympäristöstä. Tämän ovat havainneet myös monet toimipaikkojemme asukkaat, joille entisistä soramontuista on tullut virkistyspaikkoja.

 

Lisätietoja

Rudus Oy

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki

020 447 4090

terhi.rauhamaki(at)rudus.fi