Tiedote

Myransbäckenin puro kunnostettiin Siuntiossa – WWF ja Rudus yhteistyössä jo neljä vuotta

to syysk. 01 09:00:00 2022

Ruduksen ja WWF:n yhteistyö on alkanut syyskuussa 2018 eli nyt on käynnistynyt yhteistyön viides vuosi. Rudus on tähän mennessä lahjoittanut kiviaineksia yhteensä 18 kohteelle.

– Yhteistyö Ruduksen vesiensuojelun parissa on meille tärkeää. Kivikustannukset voivat olla joissain tapauksissa huomattavakin osuus projektin kokonaiskustannuksista. Yhteistyö auttaa meitä tekemään enemmän, kun raha riittää pidemmälle. Lisäksi Rudukselta saatava kivimateriaali on laadukasta ja sopii hyvin tarpeisiimme, kertoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Hän on vastannut myös Myransbäckenin projektin suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista. Myransbäckenillä tulvat ja voimakkaiden virtaamien aiheuttama uomaeroosio siirtävät ravinteita ja kiintoainetta pelloilta ja niiden reunoilta vesistöön. Tämä on haitallista monille sisävesien asukkaille ja maanviljelylle. Myransbäckenin puron kunnostusprojekti käynnistyi alueen maanomistajien aloitteesta.  

– Vesiensuojelutoimia ei saataisi tehtyä ilman maanomistajia ja vapaaehtoisia. Mikä hienointa, monet toimenpiteet ovat hyödyllisiä sekä vesistöille että viljelylle, Kaasonen toteaa.

– Myranbäckenissä olleet tierummut estivät kalojen liikkumisen. Avaamalla kulkuyhteys tierumpujen läpi mahdollistettiin kalojen pääseminen myös yläpuolisille elinalueille. Tästä hyötyy esimerkiksi Kirkkojoessa viihtyvä taimen, Uudenmaan ELY-keskuksessa asiasta vastaava luonnonsuojelun asiantuntija Aki Janatuinen kertoo. 

Kaikille tärkeä asia

Ruduksen toiminnalle on tunnistettu neljä ympäristövastuun painopistealuetta: hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus.

– Rudus haluaa LUMO-ohjelmallaan edesauttaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Monimuotoisuutta edistävillä toimenpiteillä pyrimme lisäksi tehostamaan hiilensidontaa ja vaikuttamaan sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintään, toteaa Ruduksen kiviainesten Uusimaan myyntipäällikkö Päivi Vainikka.

–  Kiviaineslahjoitukset WWF Suomelle ovat konkreettinen tapa auttaa meille kaikille tärkeää asiaa: suomalaisen luonnon elinvoimaisuuden parantamista, hän lisää.

Tarvittavaa kiviainesta löytyy

Myransbäckenin kunnostus on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Rudus lahjoitti elokuussa 300 tonnia kiviainesta Myransbäckenin kunnostamiseen.

– Tästä kohteestahan tuli todellinen helmi Helmi-ohjelmassa, Kaasonen iloitsee työmaalla.

– Yhteistyö Ruduksen kanssa on ollut tälläkin kerralla oikein sujuvaa. Kiviaineskyselyihin vastataan aina nopeasti ja ammattitaidolla. Jos pyydettyä kiviainesta ei ole löytynyt, niin hyvä korvaava vaihtoehto on ollut olemassa. Olemme saaneet aina Rudukselta hyvissä ajoin tiedon siitä, mitä raekokoja on saatavilla.

– Suuret kiitokset Rudukselle hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Toivottavasti yhteistyömme vesiensuojelun parissa jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, Kaasonen toteaa.

Myransbäckenin projektin suunnittelusta vastannut VALUTA-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle. Kohteen toteutukseen käytetyn kivimateriaalin lahjoitti Rudus.

Lue artikkeli ruduspron sivuilta tästä linkistä

Lisätietoja:

Rudus Oy

Myyntipäällikkö Päivi Vainikka, Kiviainekset, Uusimaa

050 473 6123, paivi.vainikka(at)rudus.fi

 

WWF Suomi

Suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen

050 471 9785, viivi.kaasonen(at)wwf.fi

 

Kuvatekstit

 

(Kuva_1_Rudus_WWF_Suomi)

WWF Suomen suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen on todella iloinen, kun Myransbäckenin kunnostus toteutui pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen. – Mikä hienointa, monet toimenpiteet ovat hyödyllisiä sekä vesistöille että viljelylle.

(Kuva_2_Rudus_WWF_Suomi)

Rudus lahjoitti Myransbäckenin puron kunnostamiseen tarvittavat 300 tonnia kiviainesta.

(Kuva_3_Rudus_WWF_Suomi)

Myränsbäckenillä tulvat ja voimakkaiden virtaamien aiheuttama uomaeroosio siirtävät ravinteita ja kiintoainetta pelloilta ja niiden reunoilta vesistöön. Tämä on haitallista monille sisävesien asukkaille ja maanviljelylle.

(Kuva_4_Rudus_WWF_Suomi)

Myransbäckenin puro Siuntiossa on peltojen reunustama. Puron kunnostusprojekti käynnistyikin alueen maanomistajien aloitteesta.  

(Kuva_5_Rudus_WWF_Suomi)

Ruduksen ja WWF Suomen yhteistyö on kestänyt jo neljä vuotta. Tänä aikana Rudus on lahjoittanut tarvittavat kiviainekset 18 vesienkunnostamisen projektiin. – Toivottavasti yhteistyömme vesiensuojelun parissa jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, WWF Suomen Viivi Kaasonen toteaa.