Tiedote

Sitoutuminen SBTN-luontotavoitteisiin on suuri askel pitkällä tiellä

ke maalisk. 29 10:13:00 2023

LUMO-ohjelman ansiosta SBTN-kehikossa nopeasti liikkeelle

Yli kymmenen vuotta sitten käynnistetyn Rudus LUMO -ohjelman myötä ja aikana Rudus on saavuttanut merkittäviä tuloksia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi oman suoran toiminnan osalta. Nyt tiedeperusteisiin luontotavoitteisiin sitoutuminen vie LUMO-ohjelmaa seuraavalle tasolle laajentaen sen koko arvoketjuun. Rudus jatkaa näin rakennusalan edelläkävijänä luonnon monimuotoisuuden turvaajana.

Oleellisinta tuntea pitkät hankintaketjut

SBTN-kehikon mukaisessa työskentelyssä valittiin aluksi yksi päätuotteista, eli Ruduksen tapauksessa valmisbetonin tuotanto, ja lähdettiin ”kulkemaan läpi” sen hankintaketjua raaka-ainehankinnoista aina merkittävien materiaalivirtojen toimittajiin ja heidän tuotteiden materiaalivirtoihin saakka niin pitkälle kuin se vain oli mahdollista Ruduksen hankinta-asiantuntijoiden tukemana sekä julkisen tiedon ja tähän kehitettyjen työkalujen avulla. 
Näin pystyttiin havaitsemaan alustavia globaaleja ”hot spotteja”, joissa voidaan aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia paikalliseen luontoon.

Monialaista osaamista ja tietojenvaihtoa

Ruduksen oman hankintaan sekä luontovaikutusten arviointiin liittyvän osaamisen ja kokemuksen lisäksi jatkossa todennäköisesti tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua luontovaikutusten merkittävyyksien arviointiin sekä oikeanlaisten ja tehokkaiden työtapojen tunnistamiseen. Työkaluja ja viitekehyksiä on valtava määrä, ja ne ovat lisäksi vielä keskeneräisiä. Edelläkävijän rooli ei ole tässäkään työssä kovin helppo.
Lisäksi työssä onnistumiseksi on jatkossa syytä käynnistää hankintaketjujen merkittävien toimijoiden kanssa tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. 

Ruduksen havaintoja:

  • SBTN-kehikon avulla LUMO-ohjelman laajentaminen koko arvoketjuun.
  • Parempi ymmärrys toiminnan haitallisista vaikutuksista hankintaketjuissa sekä vaikutusten ehkäisemisen ja lieventämisen keinoista globaalisti.
  • Varautuminen EU-tason ja kansallisiin vaatimuksiin (luontovaikutusten mittarointi, toimenpiteiden raportointi).
  • Haasteena positiivisten luontovaikutusten arviointi ja huomioiminen, mittareiden yksipuolisuus. 

Koska Ruduksella oltiin jo pitkällä suoran toiminnan luontovaikutusten osalta, SBTN-kehikossa päästiin nopeasti liikkeelle ja siirtymään ulkopuolisten toimintojen tarkasteluun. Kuitenkin työ kehitystoimenpiteineen sisältää jatkossakin myös suorat toiminnot.

---
Lähde: Vaikuttavaa luontotyötä -raportti; Case: Rudus Oy, s. 24; Julkaisija: FIBS & Sitra. 
---

Lisätietoja:

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki
Rudus Oy
020 447 4090
terhi.rauhamaki(at)rudus.fi


Uutinen ja pilotin raportin lataus on julkaistu Rudus Pro Ajankohtaisissa >