Tiedote

Luontoa vahvistavat kiertotalousratkaisut – Rudus TOP30 eurooppalaisen yrityksen joukkoon

ma huhtik. 15 15:20:00 2024

Kiertotalous voi pysäyttää luontokadon. Jos kiertotaloutta hyödynnetään täysimääräisesti luontoon voimakkaasti vaikuttavilla toimialoilla, sillä voidaan hillitä luontokatoa merkittävästi. 

Kiertotalous on keskeinen työkalu luontoa vahvistavan liiketoiminnan ja yritysten luontotavoitteiden toteuttamisessa. Tarve konkreettisille esimerkeille on kovassa kasvussa. Rudus pääsee esittelemään ensimmäisten joukossa, miten kiertotalouden ratkaisuilla luodaan liiketoimintaa, ratkaistaan asiakkaiden ongelmia ja miten omat kiertotalousratkaisut auttavat luontokadon torjumisessa. 

”Yritykset tiedostavat jo mahdollisuudet torjua luontokatoa kiertotalouden ratkaisuilla, mutta tietoa konkreettisista toimenpiteistä on vielä vähän. Tarvitaan inspiroivia esimerkkejä ja toimintalähtöistä ohjausta”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Riku Sinervo. 

Vaikuttava joukko yrityksiä ja luovia kiertotalouden ratkaisuja

TOP30-listan yritykset edustavat toimialoja, joilla on keskeinen rooli erityisesti luontokadon torjunnassa, kuten elintarviketeollisuudessa, maataloudessa, rakentamisessa, tekstiiliteollisuudessa ja metsäsektorilla. Muutosta ajavien yritysten kirjo on pienistä aina erittäin suuriin. 

Listalla on yrityksiä kahdeksasta Euroopan maasta: Tanskasta, Portugalista, Ruotsista, Suomesta, Iso-Britanniasta, Alankomaista, Belgiasta ja Kreikasta. 

Yrityksiä haettiin avoimella hakumenettelyllä. Valintakriteereissä arvioitiin yritysten kierrätysliiketoimintamallia ja taloudellista kannattavuutta sekä luontotoiminnan saavutuksia ja potentiaalia. Arvioinnin tekivät Sitran asiantuntijat ja konsulttikumppani. Listalla ei asetettu yrityksiä paremmuusjärjestykseen.

Tutustu TOP30 listaan: Circular solutions for nature >


Käsikirja kiertotalouden liiketoimintamalleista 

Sitra julkaisee myös käsikirjan, jossa on jäsennelty lähestymistapa kiertotalouden liiketoimintamallien integroimiseen luontokadon torjumiseksi. 

Oppaassa hahmotellaan kolmivaiheinen strategia, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa ja lieventää luontokadon vaikutuksia kiertotalousratkaisujen kautta. 
”Kiertotalouden ratkaisuilla yritykset voivat toimia luonnon hyväksi. Ei tarvitse odottaa – monet ratkaisut voidaan toteuttaa heti”, Sinervo sanoo.

Eurooppalaiset päättäjät voivat tasoittaa tietä kiertotalouteen siirtymiselle. Sitran ehdotuksen mukaan EU:n pitäisi luoda kiertotalousmarkkinat, jotka antaisivat yrityksille mahdollisuuden tuoda innovatiivisia ratkaisujaan kaikkialle Eurooppaan ja antaa näin enemmän luonnolle tilaa kukoistaa.


Lisätietoja:

Rudus Oy

  • Terhi Rauhamäki, vastuullisuusjohtaja
    terhi.rauhamaki@rudus.fi, puh. +358 20 447 4090
  • Rudus Pro -uutiseen >

Sitra