Tiedote

Ruduksella vastuullisuus on vaikuttavaa työtä ja mitattavia tuloksia

to huhtik. 11 07:30:00 2024

– Vastuullisuus on osa Ruduksen kaikkea toimintaa. Vastuullisuutta ei voi, eikä kannata, erottaa muusta tekemisestä. Kaiken, mitä Rudus tekee, tulee olla vastuullisesti tehtyä, korostaa Ruduksen vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki.

Suomen johtavana betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajana Rudus haluaa olla alan suunnannäyttäjä hiilijalanjäljen pienentämisessä, hiilikädenjäljen kasvattamisessa sekä kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä.

– Olemme lähteneet kehittämään työturvallisuuteen, vähäpäästöisiin tuotteisiin, kiertotalouteen ja luontoon liittyviä toimintatapoja jo ennen kuin niitä kukaan on meiltä vaatinut. Rudus onkin alallaan vastuullisuuden edelläkävijä. Vapaaehtoisuus, arvot ja johdon sitoutuminen liittyvät hyvin vahvasti vastuullisuuteemme, Rauhamäki sanoo.

Ruduksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2023 päästöjen väheneminen eteni suunnitellusti, vaikka tuotantovolyymien laskulla oli alentava vaikutus. Toiminnan kokonaispäästöt vähenivät 32 prosenttia vertailuvuodesta 2019.

Teot puhuvat puolestaan

Katsauksessa kerrotaan Ruduksen vastuullisesta toiminnasta ja saavutuksista yritystoiminnan eri osa-alueilla. Kaikista löytyy useita käytännön esimerkkejä, joista muutamia on listattu tiedotteen loppuun.

– Vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden tulee olla vaikuttavia. Konkreettiset ja hyvät tulokset ovat mittari sille, että olemme tehneet aidosti vaikuttavia asioita. Oleellisia asioita seuraavat mittarit auttavat meitä ymmärtämään, ovatko tehdyt toimenpiteet olleet oikeita ja vievätkö ne Rudusta kohti haluttua tavoitetta, Terhi Rauhamäki toteaa.

Rauhamäen mukaan toimintaympäristön muutos on ollut valtava viimeisten vuosien aikana.

– Meillä on jo paljon mittareita ja tavoitteita, joita on osattu asettaa oleellisiin asioihin jo aiemmin, mutta on tärkeää myös tunnistaa, mitä vielä puuttuu ja toisaalta mitä olemassa olevia toimintatapoja ja tuotantoon liittyviä prosesseja tulee muuttaa ja kehittää, jotta saavutamme meille asetetut tavoitteet vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla.

– Käynnistämmekin tänä vuonna Euroopan kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella määritämme toimintasuunnitelmamme seuraaville vuosille, Rauhamäki kertoo.

 

Lisätietoja:

Terhi Rauhamäki, vastuullisuusjohtaja

020 447 4090

terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

Katso katsaus tästä linkistä!

Kuvateksti:

– Konkreettiset ja hyvät tulokset ovat mittari sille, että olemme tehneet aidosti vastuullisuutta edistäviä ja vaikuttavia asioita, toteaa Ruduksen vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki.

 

Esimerkkejä Ruduksen vastuullisuustyöstä vuonna 2023

 

Koko arvoketju mukaan ympäristötyöhön

Rudus on sitoutunut luontokatoon pureutuvaan kansainväliseen SBTN-ohjelmaan (Science Based Targets for Nature eli tieteeseen perustuvat luontotavoitteet).

Rudus LUMO -ohjelmassa on pureuduttu suoran, oman toiminnan luontovaikutuksiin. Vuoden 2023 aikana arvioitiin omien suorien toimintojen lisäksi arvoketjun toimijoiden luontovaikutuksia. SBTN-työ jatkuu määrittelemällä arvoketjusta ne pisteet, joihin tavoitteita voitaisiin asettaa.

Suomen ensimmäiset betonialan vastuullisuussertifikaatit Rudukselle

Ruduksen yhdelletoista toimipaikalle myönnettiin kansainväliset korkeat kriteerit täyttävät CSC-sertifikaatit osoituksena vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa. Ne ovat ensimmäiset Suomessa, koko maailmassa vastaavia sertifikaatteja on myönnetty noin 700.

Lohjan betonituotetehtaalla puuhake korvasi fossiilisen kaasun

Ruduksen Lohjan betonituotetehtaalla otettiin käyttöön biolämpölaitos, joka käyttää polttoaineenaan puuhaketta. Tehtaan suorat CO2-päästöt alenevat noin 75 prosenttia uusiutuvan polttoaineen käytön ansiosta.

Monimuotoisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen

Koulutimme henkilöstöä kattavasti liittyen yhteenkuuluvuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisöissä. Lisäksi arvioimme työpaikkojemme sosiaalitiloja monimuotoisuuden näkökulmasta. Ylitämme työehtosopimusten määräykset ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan osalta.

Vähähiiliset ratkaisut talonrakentamiseen

Ruduksen vähähiiliset ratkaisut perustuvat tällä hetkellä CEVO-tuotteisiin, Vihreä Betoniin, muihin vähähiilisiin betoniresepteihin, kierrätettyyn raudoitusteräkseen sekä suunnittelun ja tuoteoptimoinnin etuihin. Hyvänä esimerkkinä Elpo-hormit, joiden CO2-päästöjä on saatu vähennettyä jopa 55 prosenttia.

Koko henkilökunta työturvallisuuden koulutuksessa

Rudus panostaa työturvallisuuskoulutukseen koko organisaatiossa. Koko henkilökunta saa vuosittain vähintään kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta. Jokainen tapaturma ja mahdolliset parannustoimet käsitellään Ruduksen johtoryhmässä. Vuonna 2023 johdon turvallisuuskeskusteluja pidettiin ennätysmäärä.

Tarjoamme turvallisuuskoulutusta myös kumppaneillemme. Esimerkiksi vuonna 2023 noin 200 betoniauton kuljettajaa osallistui järjestämäämme Ajoneuvon kaatumisen ennaltaehkäisy -koulutusohjelmaan.