Tiedote

Ruduksen vastuullisuuskatsaus summaa saavutukset vuodelta 2022

ma huhtik. 17 08:53:00 2023

Rudus haluaa olla betoniteollisuuden suunnannäyttäjä sidosryhmiensä hiilikädenjäljen kasvattamisessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä. LUMO-ohjelmalla yritys edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähenemistä. Tuoreessa vastuullisuuskatsauksessa Rudus nostaa esiin myös turvallisuuteen ja sosiaaliseen sekä taloudelliseen vastuuseen liittyvän vastuullisuustyönsä. 

– Vastuullisuuskatsauksen myötä voimme hyvillä mielin kertoa viime vuoden saavutuksistamme. Olemme edistäneet päästövähennyksiämme suunnitelmien mukaan, vietimme LUMO-toimintamme 10-vuotisjuhlaa syyskuussa ja lanseerasimme erittäin vähähiilisen CEVO-betonin. Pääsimme mukaan kansainväliseen Science Based Targets -ohjelmaan, jossa sitoudumme luontovaikutusten arviontiin ja luontotavoitteiden asettamiseen koko arvoketjussamme. Tehdyn työn tulokset näkyvät myös meille vastikään myönnetyssä kansainvälisen betonialan CSC-vastuullisuussertifikaatissa. Rudus on ensimmäinen Suomessa, jolle nämä sertifikaatit myönnettiin, kertoo toimitusjohtaja Mikko Vasama

Vauhtia kiihdytetään edelleen 

Päästövähennyksissä Ruduksen välitavoite on jo vuonna 2035, johon mennessä pyritään puolittamaan koko arvoketjun päästöt vuoden 2019 tasosta. 
– Tiedostamme, että hiilineutraaliustavoitteemme suurin haaste on siinä, ettei se koske pelkästään meitä. On selvää, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia koko arvoketjulta. Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa ja edistämme koko toimialan ilmastotyötä, Vasama sanoo. 

Hän korostaa, että Ruduksen aktiivinen tuotekehitystyö ja investoinnit takaavat sen, että päästötavoitteet saavutetaan. 
– Näen paljon mahdollisuuksia uuteen ympäristöystävälliseen liiketoimintaan ja  
vihreän siirtymän ratkaisuihin Ruduksen osaavan ja motivoituneen porukan kanssa. Meidän liiketoimintamme on maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna vastuullista ja tuotantomme osa-alueet tukevat toisiaan hyvin, Vasama toteaa. 


Lisätiedot: 

  • Toimitusjohtaja Mikko Vasama, mikko.vasama@rudus.fi tai puh. 020 447 4046

Vastuullisuuskatsaus 2022 -sivuille >

Ruduksen tuore vastuullisuuskatsaus ohessa liitteenä tai ladattavissa em. vastuullisuuskatsaussivuilta.

---

Esimerkkejä Ruduksen vastuullisuustyöstä vuonna 2022: 

  • Rudus, Vantaan Energia ja Remeo avasivat keväällä 2022 kiertotalouden keskipiste Uusiolan Vantaalle. Tavoitteena on tehdä maan kunnianhimoisinta kiertotaloutta, hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä, kunnioittaa luonnonvaroja ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Rudus kierrättää Uusiolassa kivipohjaiset tuotteet 100-prosenttisesti raaka-aineiksi ja rakentamisen uusiotuotteiksi. 
  • Rudus sai ensimmäisenä Suomessa kansainväliset korkeat kriteerit täyttävät CSC-vastuullisuussertifikaatit. Työ aloitettiiin vuonna 2022 ja sertifikaatit myönnettiin helmi- 
    kuussa 2023. Concrete Sustainability Council -sertifikaatti myönnetään vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa.  
  • Rudus valittiin keväällä 2022 ainoana rakennusalan yrityksenä mukaan FIBSin ja Sitran pilottiohjelmaan, jossa testattiin Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä olevaa ohjeistoa. Pilottijakson päätyttyä Rudus sitoutui kansainväliseen SBTN-ohjelmaan ja aloitti luontovaikutustensa kartoitustyön sekä oman suoran toimintansa että toimitusketjujen osalta. Tämä tarkoittaa, että Ruduksella on valmius julkaista tiedeperusteiset luontotavoitteet maailman ensimmäisten yritysten joukossa.